Từ khóa: xả súng

Chính phủ Mỹ ép Facebook hack Messenger

Chính phủ Mỹ ép Facebook hack Messenger

ICTnews - 2 năm trước là Apple chống lại FBI, 2 năm sau là Facebook "cãi lệnh" Bộ Tư pháp Mỹ, kiên quyết không phá mã hóa bảo mật ứng dụng nhắn tin Messenger của mình.
Xem thêm trên infonet