Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (Kỳ 1)

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (Kỳ 1)

Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng vừa qua là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bài viết của tác giả TRƯƠNG MINH TUẤN tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một số xu hướng, hiện tượng,… có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan, có thể tác động tiêu cực, đẩy tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
G7 sẽ bàn gì về Nga và Trung Quốc?

G7 sẽ bàn gì về Nga và Trung Quốc?

Theo Forbes, Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ tranh cãi về vấn đề liên quan đến Nga. Tuy nhiên, đối với vấn đề Biển Đông, G7 chắc chắn sẽ dễ dàng đưa ra tuyên bố chung cảnh báo những hành động hung hăng của Trung Quốc.