Tái cơ cấu DN ngành xây dựng: DN phải thực hiện nghiêm việc niêm yết CP trên sàn

Bộ Xây dựng yêu cầu và giám sát các Tổng công ty, người đại diện vốn tại các Tổng công ty - CTCP thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo quy định.

Theo Bộ Xây dựng, các tháng đầu năm 2017 tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do Bộ Xây dựng quản lý.

Hiện Bộ đang tập trung tái cơ cấu các DNNN do Bộ quản lý theo phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, DN có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020.

Bộ Xây dựng yêu cầu và giám sát các Tổng công ty, người đại diện vốn tại các Tổng công ty - CTCP thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo quy định.

Bộ cũng đã chỉ đạo các Tổng công ty TNHH MTV, người đại diện vốn tại các Tổng công ty – CTCP xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, phương án sắp xếp, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết trình Bộ Xây dựng.

Trong quý 1 và quý 2/2017, Bộ Xây dựng tập trung thực hiện công tác cổ phần hóa tại 4 Tổng công ty còn lại (Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM). Đến nay, 2 Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa (IDICO, Sông Đà) và dự kiến sẽ tiến hành IPO trong quý III năm 2017.

Bên cạnh đó, Tổng công ty HUD đang trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa. Riêng Tổng công ty VICEM tiếp tục xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở phương án tái cơ cấu CTCP Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao theo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thoái, tăng, giảm vốn tại các doanh nghiệp thuộc Bộ có một số kết quả như sau: đã đấu giá thành công 120 triệu cổ phần ra công chúng tại Tổng công ty Viglacera để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng; chấp thuận để người đại diện tại Tổng công ty DIC thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn nhà nước; đã chấp thuận chủ trương phát hành, thỏa thuận cho các Tổng công ty, người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP thực hiện thoái, tăng, giảm vốn tại 32 Công ty con, Công ty liên kết tại 10 Tổng công ty: COMA, LILAMA, VIWASEEN, VICEM, CC1, FICO, Viglacera, Bạch Đằng, Sông Hồng và Sông Đà.

Lãnh đạo Bộ đã yêu cầu các đơn vị chức năng và các Tổng công ty, người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn tại doanh nghiệp - CTCP nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chính: Thứ nhất, người đại diện vốn phải tập trung xây dựng trình Bộ phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty để Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết để trình Bộ xem xét, phê duyệt.

Thứ hai, thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP theo đúng lộ trình quy định tại Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017 và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Thực hiện thoái vốn Nhà nước theo lộ trình đến hết năm 2018 về mức 0%, đối với 10 doanh nghiệp gồm các Tổng công ty: FiCO, Xây dựng số 1, Sông Hồng, DIC, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, VIWASEEN, VNCC, COMA và IDICO.

Thực hiện cổ phần hóa, bán bớt phần vốn nhà nước, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019 tại các Tổng công ty: Sông Đà, VICEM, HUD, LILAMA và VIGLACERA. Năm 2020, điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại các Tổng công ty này theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ ba, Bộ Xây dựng yêu cầu và giám sát các Tổng công ty, người đại diện vốn tại các Tổng công ty - CTCP thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo quy định. Mục tiêu chậm nhất đến 31/12/2017, tất cả các Tổng công ty - CTCP đều thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom hoặc sàn chứng khoán.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang - Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều