Tân Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định là ai?

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phi Long.

 

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long

Tại Quyết định 323/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Quyết định nêu rõ: Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tình Bình Định tại Tờ trình số 02/TTr-TTHĐND ngày 09 tháng 02 năm 2018 và đề nghị của Bộ trường Bộ Nội vụ tại Tờ trình so 919/TTr-BNV ngày 08 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định :

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phi Long, ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976; quê quán tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ông là Kỹ sư Vận tải - Kinh tế đường sắt, Trường Đại học Giao thông vận tải. Ông có học hàm, học vị là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.   

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định,  ông là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông trúng cử ĐBQH khóa 14 tại Bình Dương.

TIN LIÊN QUAN
N. Huyền
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều