Tăng cường công tác vệ sinh an toàn lao động tại Hà Tĩnh

Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này đã ban hành Công văn về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.​

Theo đó, trong những năm qua, việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến khá tích cực; điều kiện làm việc, môi trường lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp từng bước được cải thiện, chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Vẫn còn nhiều vụ tai nạn trong lao động đáng tiếc xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra thì việc thực hiện công tác ATVSLĐ ở một số đơn vị, địa phương và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động chưa cao.

Tình trạng vi phạm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra, nhất là trong lĩnh vực thi công xây dựng, sử dụng điện…. Năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ tai nạn lao động (làm chết 17 người, bị thương 28 người), năm 2015 xảy ra 27 vụ tai nạn lao động (làm chết 27 người, bị thương 35 người); 10 tháng đầu năm 2016, đã xảy ra 16 vụ tai nạn lao động làm chết 7 người, bị thương 10 người.

Để tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là tập trung triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động.

Theo công văn về ATVSLĐ, UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan và của tỉnh về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức học tập và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đổi mới việc tổ chức và nâng cao hiệu quả Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN hàng năm, hướng tới Tháng hành động về ATVSLĐ, “Xây dựng xã hội an toàn lao động”, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Kịp thời biểu dương các điển hình thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tăng cường quản lý nhà nước đối với Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất khu vực nông thôn, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các Sở, ban, ngành: Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ của các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ quản lý, phụ trách công tác ATVSLĐ của các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; phổ biến kiến thức ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020. Hàng năm, chủ động đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo việc thực hiện công tác ATVSLĐ theo đúng quy định; Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật An toàn vệ sinh lao động cho tất cả cán bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ do các cấp, các ngành ban hành; Tổ chức thông tin tuyên truyền, tập huấn về công tác ATVSLĐ tới các tổ chức công đoàn, nhất là các tổ chức công đoàn doanh nghiệp và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sử dụng lao động; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thi hành các quy định, quy chuẩn về công tác ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, nhà thầu tại Khu Kinh tế Vũng Áng và Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, nhà thầu, đặc biệt chú trọng kiểm tra các công trình xây dựng thuộc Dự án Formosa.

TIN LIÊN QUAN
HÀ VŨ
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều