Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt - Lào

Nguyễn Nam

Ngày 5/9, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp thường niên năm 2017 về hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp giữa Việt Nam – Lào.
Các bên tham gia ký kết tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Thái Bình

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào Liane Thykeo.

Tại cuộc họp, hai bên cùng đánh giá kết quả thực hiện các dự án và hoạt động hợp tác trong khuôn khổ “Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa 2 Chính phủ và Thỏa thuận hợp tác giữa 2 Bộ giai đoạn 2016-2017”, đồng thời triển khai chương trình hợp tác giai đoạn tiếp theo. 

Theo đó, trong khuôn khổ Hiệp định giữa hai Chính phủ về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, hai bên đã và đang tích cực phối hợp, triển khai các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào giai đoạn 2016 – 2017. 

Cụ thể là xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng, tổng mức đầu tư 35,6 tỷ đồng. Tháng 12/2016, hai bên đã tiến hành thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng; Xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng.

Tháng 2/2017, dự án đã được khởi công tại tỉnh Hủa Phăn, Lào; Quy hoạch thuỷ lợi tại tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng. Dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ Việt Nam để xem xét chuyển hồ sơ sang phía Lào phê duyệt…

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết nỗ lực hợp tác, giúp Lào trong công cuộc phát triển nông nghiệp nông thôn, hướng tới nền sản xuất hàng hóa đa dạng. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, cách đi của hai nước là giống nhau nên cần thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, tạo ra những chính sách đột phá, đặc biệt là việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là rất quan trọng. 

Trong khi đó Bộ trưởng bộ Nông Lâm nghiệp Lào Liane Thykeo cho rằng bên cạnh việc thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, Lào cũng rất coi trọng tới xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bởi tính đến năm 2016, Lào vẫn còn 1.557 bản nghèo và 71.000 hộ nghèo.

Tại cuộc họp, hai bên đã ký “Thỏa thuận hợp tác nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn giai đoạn 2017-2018”.

Theo đó, hai bên tập trung vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn lực, đầu tư và thương mại; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nông lâm sản giữa Việt Nam và Lào.

Đồng thời, thúc đẩy các chương trình hợp tác đầu tư, sản xuất, chế biến trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sản xuất tại Lào…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị chức năng hai bên ngay sau buổi ký rà soát kỹ các nội dung hợp tác liên Chính phủ để sớm có báo cáo với Chính phủ có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành liên quan cùng thực hiện.

Đối với công việc liên quan hợp tác giữa hai bộ cũng cần giao cho từng đầu mối và nhiệm vụ cụ thể. Bộ trưởng nhấn mạnh, chương trình phát triển đại gia súc là rất quan trọng đối với cả Việt Nam và Lào, cần tập trung thúc đẩy, kêu gọi hỗ trợ phát triển chương trình này, coi đây là mũi đột phá trong phát triển nông nghiệp.

Hai bên cũng đã đề xuất các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào. Hiện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và nhiều tập đoàn, công ty Việt Nam đã đầu tư các dự án trồng và chế biến cao su, mía tại Lào.

Kết quả các dự án đều cho năng suất cao, tạo điều kiện công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương, từng bước giúp người dân thay đổi đời sống sinh hoạt, thay đổi tập quán canh tác quảng canh, phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường xã hội và đóng góp vào ngân sách của Lào.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet