Tăng cường truyền thông giảm nghèo thông tin và xây dựng nông thôn mới

Bình Minh

Nhiều mục tiêu cụ thể về nội dung TT&TT trong hai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đã được xác định. Cần đầu tư nhiều hơn nữa cho TT&TT để hiện thực hóa những mục tiêu này.

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Bộ TT&TT về việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) gồm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi làm việc sáng 9/11.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xây dựng các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trong đó lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011 - 2015.

Trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2016 - 2020 đã xác định rõ một số mục tiêu, nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực TT&TT gồm: 100% cán bộ cấp xã làm công tác TT&TT được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 50% các xã nghèo có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời; có 100 huyện và khoảng 600 xã được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động; thiết lập ít nhất 20 cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương;

90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác;

Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho khoảng 10.000 hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc rất ít người; hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn.

Bộ TT&TT được giao chủ trì dự án số 4 (truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, gồm 2 hoạt động thành phần: Một là truyền thông về giảm nghèo, trong đó, Bộ TT&TT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững;

Hai là giảm nghèo về thông tin nhằm xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Còn trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Bộ TT&TT đã hoàn thành việc tổ chức xây dựng, đề xuất với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về kế hoạch thực hiện nội dung về TT&TT, trong đó, đề xuất thiết lập mới trên 1.500 đài truyền thanh xã, nâng cấp gần 3.000 đài truyền thanh xã; nâng cấp trên 260 đài truyền thanh huyện và thiết lập trên 4.700 trạm truyền thanh thôn.

Tại buổi làm việc, Bộ TT&TT đã đề xuất một số kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương.

Thứ nhất, về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, để đảm bảo nhiệm vụ đạt 95% số xã đạt tiêu chí số 8 (tiêu chí về TT&TT) vào năm 2020, hoàn thành việc “xóa trắng” các xã chưa có đài truyền thanh, Ban Dân vận Trung ương cần hỗ trợ, có ý kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở”.

Thứ hai, về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trong quá trình đề xuất, xây dựng công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương xem xét, đề xuất với Chính phủ quan tâm bố trí tăng vốn ngân sách Trung ương cho dự án truyền thông và giảm nghèo thông tin để tăng cường hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được ngân sách, tạo điều kiện cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án này.

Thứ ba, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT hướng dẫn các cơ quan tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về TT&TT trong việc thực hiện công tác dân vận để phát huy hơn nữa hiệu quả của hoạt động TT&TT.

Ghi nhận những đề xuất nêu trên, Phó Trưởng Ban Thường trực Thào Xuân Sùng cũng đề nghị Bộ TT&TT thực hiện 1 số nội dung để tăng hiệu quả cho công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong thời gian tới.

Cụ thể, Bộ TT&TT có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm bố trí nguồn lực, ngân sách để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của dự án giảm nghèo về thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Bộ TT&TT quan tâm hỗ trợ các bộ loa, phương tiện nghe nhìn, các video có nội dung tuyên truyền tốt gắn với nhu cầu sản xuất, phong tục tập quán của địa phương - nhất là những vùng đồng bào dân tộc ít người;

Đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền cho phù hợp với đặc thù vùng miền, đồng bào dân tộc;

Các cơ đơn vị có liên quan thuộc Bộ TT&TT cần tăng cường phối hợp với các đơn vị của Ban Dân vận Trung ương, các cơ quan truyền thông chủ lực xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, thiết thực và có hiệu quả đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet