Tạo thuận lợi cho phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu vùng xa 3 nước để cùng phát triển

M.A

Ngày 15/9, Diễn đàn "Phụ nữ Việt Nam-Lào-Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030" được tổ chức tại TPHCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và gần 80 đại biểu là lãnh đạo nữ cấp cao, đại biểu Hội Phụ nữ và doanh nghiệp nữ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tham dự.

Phó Thủ tưởng Phạm Bình Minh phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung: Nâng cao quyền năng mọi mặt cho phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển tổ chức Hội Phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo; thúc đẩy du lịch, hợp tác quốc tế, giáo dục để thế hệ trẻ giữ gìn và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa phụ nữ ba nước...

Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, ông rất mong thông qua diễn đàn, các đại biểu sẽ nêu ra được các biện pháp để tạo động lực phát triển và bình đẳng giới, đặc biệt là đối với phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa để họ có điều kiện phát triển về cả giáo dục, kinh tế và nhận thức xã hội.  

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói: "Tôi cũng mong qua Diễn đàn, các đại biểu sẽ góp phần đề xuất các biện pháp hữu hiệu để ứng phó với các thách thức chung hiện nay, trong đó có việc xóa bỏ định kiến giới, dỡ bỏ các rào cản chính sách về phân biệt đối xử về giới, bảo đảm việc làm bền vững, tạo thuận lợi cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận vốn, công nghệ, đất đai, thị trường, tạo thêm cơ hội giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái… Qua đó, phụ nữ ba nước chúng ta có thể đóng góp bình đẳng cho các vấn đề kinh tế - xã hội, với tầm nhìn là hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đã đề ra và chúng ta đã cam kết thực hiện".

Tham gia diễn đàn, các đại biểu cũng đã có những đề xuất của mình. Theo đó, trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở cấp độ quốc tế, khu vực đều lồng ghép yếu tố giới và có mục tiêu về bình đẳng giới. Ở cấp độ quốc gia, cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đều có khung pháp lý khá đầy đủ về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ; đồng thời tham gia các cam kết quốc tế về quyền phụ nữ cũng như lồng ghép giới trong chiến lược, kế hoạch phát triển mỗi quốc gia.

Vì vậy, để tăng cường vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững, các đại biểu cho rằng tổ chức Hội Phụ nữ của mỗi nước cần tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, tích cực tham gia, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực về phát triển bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực mọi mặt và ứng phó với các thách thức toàn cầu; kịp thời chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong hỗ trợ phụ nữ phát triển; xây dựng và triển khai các dự án phát triển phụ nữ ba nước… Đồng thời, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của phụ nữ trong thời đại mới.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, bài học trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và phát triển của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia chính là “đoàn kết là sức mạnh”. Trong tình hữu nghị chung của ba dân tộc, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thân thiết của phụ nữ ba nước đã được khẳng định theo thời gian và ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Hội Phụ nữ của ba nước đã đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ vì độc lập dân tộc, vì bình đẳng giới và phát triển.

Đánh giá cao chủ đề của diễn đàn được tổ chức đúng dịp nhân dân ba nước kỷ niệm những mốc son lịch sử trong quan hệ hợp tác, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong các cam kết quốc tế và khu vực, vấn đề phụ nữ luôn được quan tâm, bình đẳng giới vừa được coi là mục tiêu vừa là điều kiện của phát triển bền vững. Hiện nay, các mục phát triển bền vững luôn được đặc biệt quan tâm thúc đẩy ở các cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Điều này mang lại nhiều cơ hội để thúc đẩy xu thế hợp tác và phát triển, cũng như nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới Hội Phụ nữ ba nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đề xuất các giải pháp ứng phó với các thách thức chung hiện nay, qua đó tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp bình đẳng trong các vấn đề kinh tế-xã hội. Đồng thời, với sự đổi mới tư duy, cách tiếp cận, phụ nữ ba nước sẽ hành động mạnh mẽ hơn để cùng vun đắp tình hữu nghị và thịnh vượng của ba nước, tạo nền tảng quan trọng cho một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, bao trùm.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet