Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền PCTHTL

Xác định công tác tuyên truyền PCTHTL giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ của người dân đối với hành vi hút thuốc lá tỉnh Thái Bình đã tập trung cho công tác này.

Theo ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo PCTHTL của tỉnh: Công tác tuyên truyền PCTHTL được các ngành thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung. Không chỉ phối hợp với các cơ quan báo chí như Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tăng thời lượng tuyên truyền.

Ban Chỉ đạo PCTHTL của tỉnh còn triển khai tuyên truyền qua việc tổ chức các cuộc mít tinh nhân ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá; tuyên truyền cổ động bằng hình thức như diễu hành trên các đường phố; thực hiện sân khấu hóa bằng việc xây dựng các chương trình văn nghệ, vở kịch ngắn, hoạt cảnh chèo nội dung về PCTHTL; tuyên truyền trực quan qua các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi.

Đặc biệt, các sở, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị, trường học đã tổ chức hàng trăm buổi phổ biến, tuyên truyền trực tiếp tới cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, giải đáp việc thực thi các quy định của pháp luật về PCTHTL.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet