Thái Bình: Khẩn trương hoàn thành cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập

Các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình đang tích cực triển khai các bước quy trình thực hiện cổ phần hóa; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp.

Năm 2018, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện việc thoái vốn nhà nước đối với 4 doanh nghiệp nhà nước, gồm: Công ty cổ phần Quản lý đường bộ, Công ty cổ phần Giống chăn nuôi, Công ty cổ phần Nước sạch, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị.

Ban cũng thực hiện cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Ban Quản lý Bến xe khách Thái Thụy, Ban Quản lý Bến xe khách huyện Tiền Hải và thực hiện phương án sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đang thực hiện phương án sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền. (Ảnh minh họa)
Trong đó, Công ty cổ phần Quản lý đường bộ đã thực hiện việc thoái vốn một phần trong năm 2017; năm 2018 tiếp tục triển khai việc thoái vốn lần 2.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã có công văn trình UBND tỉnh xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và đơn vị tổ chức bán đấu giá. Ba công ty cổ phần còn lại đang thực hiện quy trình thoái vốn nhưng chưa bảo đảm kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân như cơ chế chính sách thay đổi, khó khăn trong xử lý tài chính, đất đai, thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá trị theo sổ sách.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đang tích cực triển khai các bước quy trình thực hiện cổ phần hóa; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp.

Để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, tái cơ cấu doanh nghiệp trong năm 2019, trong cuộc họp về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đề nghị Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về công tác tài chính.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đôn đốc, chỉ đạo các công ty cổ phần thực hiện việc thoái vốn nhà nước theo quy định, đúng tiến độ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trong danh mục thực hiện đúng tiến độ cổ phần hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp làm căn cứ tham mưu giúp UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp lại công ty.

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều