Thái Bình: Sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 01/10

Trong năm 2018, tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu hoàn thành 12/31 đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ ngày 01/10, sáp nhập Trung tâm Giống thủy sản vào Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện...

Thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU.

Tỉnh Thái Bình xác định việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời phải thu hút được người có đức, có tài làm việc trong bộ máy hệ thống chính trị.

Trong số các đề án, chương trình hành động giao cho các đơn vị xây dựng có 31 đề án thuộc khối đơn vị sự nghiệp công lập.

Sẽ giữ nguyên con số biên chế và không bổ sung them sau khi sáp nhập các Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Ảnh minh họa)

Trong số này có 12 đề án phải hoàn thành xây dựng trong năm 2018 như: Đề án sáp nhập trường mầm non tại các xã, phường, thị trấn có từ 2 trường mầm non công lập trở lên thành 1 trường mầm non công lập; Đề án sáp nhập trường Trung cấp nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trường Trung cấp xây dựng (Sở Xây dựng), trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương (UBND huyện Kiến Xương) vào trường Cao đẳng nghề Thái Bình; Đề án sáp nhập 4 Trung tâm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh…

Các đề án sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến và sau đó tiến hành thực hiện tại các cơ quan, đơn vị nằm trong đề án.

Trong cuộc họp giữa tháng 8/2018, sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo việc sáp nhập Trung tâm Giống thủy sản vào Trung tâm Khuyến nông thời gian từ 1/10/2018, lấy tên gọi là Trung tâm Khuyến nông, trụ sở đặt tại Trung tâm Giống thủy sản cũ. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập với 18 chức năng, nhiệm vụ theo quy định, cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng, 2 đơn vị trực thuộc và 8 Trạm Khuyến nông huyện, thành phố. Trước mắt giữ nguyên biên chế 70 viên chức và 1 hợp đồng.

Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Y tế chủ trì thực hiện việc sáp nhập từ ngày 01/10/2018, sau sáp nhập lấy tên gọi là Trung tâm Y tế huyện, thành phố...; cơ cấu tổ chức có 3 phòng và 5 khoa, bộ máy lãnh đạo gồm 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc; giữ nguyên biên chế, không bổ sung thêm.

Đối với việc sáp nhập Trường THCS và Trường Tiểu học, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ giữ nguyên số lượng bộ máy lãnh đạo quản lý trường và từng bước tinh giảm đủ theo quy định, thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường phổ thông 2 cấp.

TIN LIÊN QUAN

P.Liên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều