Thái Nguyên phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý về việc làm, ATVSLĐ

Theo ông Bùi Tuấn Thịnh, Giám đốc Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên, năm 2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm tăng thêm cho 17.518 người, đạt 116,8% kế hoạch...

Trong đó số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.000 người, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 62%.

Để đạt được kết quả đó, ông Thịnh cho hay, Sở đã bám sát đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội  và của tỉnh, tích cực chủ động phối hợp với các cấp, ngành thúc đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo việc làm tăng thêm. Trong năm, Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch về việc phân bổ hạn mức vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và giao chỉ tiêu kế hoạch tạo việc làm tăng thêm, cũng như triển khai thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh; tổ chức Ngày hội việc làm, giới thiệu các doanh nghiệp về tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại địa phương thuộc tỉnh, hướng dẫn 34 lao động làm các thủ tục cần thiết để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Thái Nguyên phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, an toàn lao động.

Xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Nguyên qua mạng thông tin điện tử. Ban hành văn bản chấp thuận cho phép 75 doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài; cấp giấy phép lao động cho 135 người nước ngoài đang làm việc tại các doanh  nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 89 trường hợp cấp lại.

Tổ chức thành công Lễ phát động hướng ứng Tháng hành động về an toàn – vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 tỉnh Thái Nguyên. Tại Lễ phát động đã khen thưởng cho 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2016.

Trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động năm 2017, kế hoạch triển khai  thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2020.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với 13 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp từ Sở Giáo dục và đào tạo về Sở Lao động – Thương binh và xã hội theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội  từ ngày 1/3/2017, đến nay có 61 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 12 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Hướng dẫn các trường cao đẳng nghề, cao đẳng, trung cấp nghề… trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho 11 cơ sở. Xây dựng dự thảo quyết định ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp 4 trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020. Kiểm tra, rà soát hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trường trung cấp, trung tâm, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo được 36.676 người.

Cũng theo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên, năm 2018, tỉnh đề ra nhiều mục tiêu như tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 người, trong đó xuất khẩu lao động 1.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; thực hiện tốt công tác về quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn lao động… góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp; tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn – vệ sinh lao động lần thứ 2. Đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng trên địa bàn tỉnh 4.000 chỉ tiêu, trình sộ sơ cấp và thường xuyên 26.000 chỉ tiêu…

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều