Thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 là sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó được ghi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một trong những mốc son chói lọi nhất...

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9, ngày 15/8/2015, tỉnh Tuyên Quang và Tạp chí Cộng sản đã tổ chức hội thảo “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng Tháng 8 và Cách mạng Tháng 8 với công cuộc đổi mới đất nước”.

Hội thảo góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại và sâu sắc của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; khẳng định vị thế, vai trò Thủ đô Khu giải phóng Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và đối với lịch sử Cách mạng Việt Nam. Những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang và các địa phương khác trong Cách mạng Tháng 8, sự phát triển toàn diện và mạnh mẽ của đất nước dưới ngọn cờ của Cách mạng Tháng 8 suốt 70 năm qua.

Tham dự hội thảo các đồng chí lãnh đạo, quản lý Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Theo đánh giá của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia tham dự hội thảo, Cách mạng Tháng 8 năm 1945 là sự kiện vô cùng quan trọng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó được ghi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một trong những mốc son chói lọi nhất.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - ảnh 1
Lệnh tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Thắng lợi đó là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là sự phát huy truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng. Nhân dân ta đập tan ách phát - xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cũng nhờ cách mạng Tháng 8, từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta, từ một đảng bất hợp pháp trở thành Đảng cầm quyền trên phạm vi toàn quốc. Nước ta, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập, tự do, với thể chế nhà nước mới - dân chủ cộng hòa. Đến nay, mặc dù đã 70 năm trôi qua, kể từ cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng, càng lùi xa, càng thấy sự vĩ đại, sâu xa của những giá trị vững bền của nó.

Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến

Tại hội thảo các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia cũng đã tập trung làm nổi bật vai trò của Tuyên Quang – Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến trong những ngày nước ta tiến hành Cách mạng Tháng 8.

Theo đánh giá của hội nghị, việc lựa chọn Tuyên Quang làm Thủ đô Khu giải phóng là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là sự lựa chọn của lịch sử cách mạng.

Trước tình hình thế giới và trong nước diễn biến hết sức mau lẹ, có lợi cho cách mạng Việt Nam, Trung ương Đảng nhận thấy, căn cứ địa Cao Bằng được xây dựng từ năm 1941, không còn thích hợp.

Để bảo đảm sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một địa điểm làm trung tâm chỉ đạo cách mạng. Tân Trào được lựa chọn vì hội đủ các điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Thủ đô Khu giải phóng Tuyên Quang là trung tâm chỉ đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước, đóng góp vai trò quan trọng vào thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Và cũng chính Tuyên Quang, chỉ hơn một năm sau này, khi kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ 2  bùng nổ, mảnh đất này một lần nữa trở thành Thủ đô kháng chiến.

“Cách mạng Tháng 8 đem lại nhiều bài học to lớn. Nổi bật hàng đầu là một số bài học về: vai trò, sức mạnh của nhân dân trong cách mạng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và bài học về đại đoàn kết dân tộc”, các nhà khoa học tham dự hội thảo đánh giá.

TIN LIÊN QUAN

Tuấn Minh

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều