Thanh Hóa: 6 trường hợp bị đề xuất hủy quyết định bổ nhiệm

Thành ủy T.P Thanh Hóa vừa có văn bản số 1378-CV/TU gửi Ban tổ chức Tỉnh ủy về việc xin ý kiến xử lý các trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thiếu quy trình trong việc bổ nhiệm lãnh đạo thành phố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, căn cứ kết quả tự kiểm tra, rà soát quy trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Thành ủy T.P Thanh Hóa báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa và xin chủ trương xử lý đối với 6 cán bộ khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cấp phó chưa đảm bảo quy trình.

 Hàng loạt lãnh đạo phòng, ban UBND TP Thanh Hóa được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn.

Về việc điều động, bổ nhiệm UBND T.P Thanh Hóa chưa thực hiện quy trình xét tuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo UBND tỉnh theo quy định đối với 3 trường hợp.

Cụ thể, đó là bà Lê Thị Thanh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin T.P (nguyên là viên chức Phòng GD&ĐT T.P); bà Lê Thu Hà - Phó Trưởng phòng GD & ĐT TP  (nguyên là viên chức Phòng GD&ĐT TP); bà Nguyễn Thị Oanh - Phó Trưởng phòng Nội vụ TP (nguyên là viên chức Phòng GD&ĐT TP).

Đối với việc bổ nhiệm ông Trần Văn Xuân - Phó Trưởng phòng TN&MT TP (nguyên là PCT UBND phường Quảng Hưng) khi điều động, bổ nhiệm UBND TP Thanh Hóa chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Còn đối với trường hợp của ông Bùi Quang Trung - Phó Trưởng Ban kinh tế-xã hội HĐND TP (nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh, nhiệm kỳ 2016-2021); ông Nguyễn Lê Hùng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP) được giới thiệu ứng cử chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên 5 năm.

Để sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo xin ý kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đối với việc điều động, bổ nhiệm chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức sang công chức với bà Thanh, bà Hà, bà Oanh, ông Xuân, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao cho Chủ tịch UBND TP thực hiện quy trình hủy quyết định bổ nhiệm và xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm mới khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.

Đối với ông Trung-Phó Trưởng Ban KT&XH và ông Hùng-Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao cho Chủ tịch UBND TP, Thường trực HĐND TP thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND TP, nhiệm kỳ 2016-2021 và bố trí, sắp xếp để 2 đồng chí được về vị trí cũ.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nghị
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều