Thanh Hóa: Chặng đường dài trong công tác tuyên truyền về biển, đảo

Sau 5 năm triển khai, Thanh Hóa đã kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, cũng như các định hướng, quan điểm, cách xử lý của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo tới người dân.

Công tác tuyên truyền, triển lãm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo tiếp tục được thực hiện trong những năm tới.

Nâng cao tinh thần cách mạng trong nhân dân

Với mục đích tuyên truyền, triển lãm thông qua các tư liệu, bản đồ, hiện vật, hình ảnh, các ấn phẩm xuất bản được trưng bày trong triển lãm giúp đồng bào các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Cũng như tăng cường công tác đánh bắt, khai thác, bảo vệ vùng biển chủ quyền lãnh thổ trên biển của nước nhà…

Trong 5 năm qua (giai đoạn 2013- 2018), UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp, chỉ đạo định hướng đến hệ thống tuyên giáo cấp huyện, các báo cáo viên trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của triển lãm các tư liệu, bản đồ về chủ quyền của biển, đảo Việt Nam. Đặc biệt với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bên cạnh đó các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo đã được Sở TT&TT triển khai tương đối hiệu quả, kịp thời truyền tải được những định hướng, quan điểm, cách xử lý của Đảng và Nhà nước ta trước những diễn biến phức tạp về tranh chấp trên Biển Đông, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định chủ quyền trên các vùng biên giới, lãnh hải Việt Nam, động viên ngư dân các huyện, thành phố ven biển tiếp tục vươn khơi bám biển.

Kết quả công tác tuyên truyền biên giới, biển, đảo đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tình đoàn kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Việc tổ chức Triển lãm bản đồ và tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”, là một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong công tác thông tin, tuyên truyền đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua triển lãm cũng nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, các cơ quan dân chính đảng và nhân dân hiểu rõ những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo này và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông.

Tiếp tục tuyên truyền công tác biển, đảo

Tỉnh Thanh Hóa cũng xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2020 là tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới, biển, đảo Việt Nam; Luật biển Việt Nam năm 2012; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Chỉ thị số 01 ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới nhằm khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc và chủ trương giải quyết các vấn đề ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Luật pháp Quốc tế; đồng thời phản đối mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền và lợi ích chính đáng trên biển của nước nhà.

Bên cạnh đó cần tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo với việc triển khai và hoàn thành việc tổ chức các cuộc triển lãm tư liệu về Hoàng Sa- Trường Sa những bằng chứng lịch sử tại tất cả các địa phương trong tỉnh vào năm 2019 theo kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt.

Ngoài ra tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì, nâng cao chất lượng tin, bài và chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền biển đảo và Quốc phòng toàn dân.

Cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ thông tin cơ sở.

Cũng như tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh các huyện, thành phố ven biển tập trung, chú trọng tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi hoạt động đánh bắt trên biển, không vi phạm biên giới lãnh hải, đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nghị
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều