Thanh Hóa: Công bố thủ tục hành chính mới trong an toàn, vệ sinh lao động

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH tỉnh.


UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền Sở LĐTB&XH.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về 5 lĩnh vực trong an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH.

Đối với lĩnh vực Khai báo tai nạn lao động: Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của cấp cơ sở; Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài; Báo cáo tai nạn của người sử dụng lao động; Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động.

Về nội dung thủ tục hành chính các tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ở Sở LĐTB&XH tất cả các ngày trong tuần.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo một cách nhanh nhất đối với Thanh tra Sở LĐTB&XH tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận thông tin, xử lý theo quy định.

Khi nắm bắt được thông tin xảy ra tai nạn lao động chết người, hoặc làm bị thương nặng từ 2 lao động trở lên, người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tại nạn phải khai báo bằng cách nhanh nhất (bằng cách điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) với Thanh tra Sở LĐTB&XH nơi xảy ra tai nạn; trường hợp tai nạn chết người phải trình báo cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khi biết tin xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 lao động trở lên trong lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với người thực hiện thủ tục hành chính bao gồm: Người phát hiện tai nạn lao động, người sử dụng lao động, UBND cấp xã.

Đối với lĩnh vực Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn cấp cơ sở.

Thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở: khi biết tin xảy ra tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 1 người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của người sử dụng lao động phải thành lập ngay Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở.

Đối với các vụ tai nạn xảy ra tại nơi thuộc thẩm quyền quản lý của người sử dụng lao động, nhưng nạn nhân là người sử dụng lao động thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động khác, thì người sử dụng lao động tại nơi xảy ra tai nạn phải có trách nhiệm thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, đồng thời mời đại diện người sử dụng lao động của nạn nhân tham gia Đoàn Điều tra.

Trong thời hạn 03 ngày sau khi công bố biên bản điều tra tai nạn lao động. Đoàn điều tra tai nạn lao động cơ sở phải gửi biên bản điều tra tai nạn, biên bản buổi họp công bố điều tra tai nạn lao động của nạn nhân, người thân người bị nạn đến Thanh tra Sở LĐTB&XH, nơi người sử dụng lao động có người bị nạn đặt trụ sở chính và Thanh tra Sở LĐTB&XH nơi xảy ra tai nạn.

Hồ sơ gửi đến Sở LĐTB&XH gồm có biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở; biên bản cuộc họp công bố kết quả điều tra tai nạn lao động.

Đối với lĩnh vực cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài.

Về xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân: Người sử dụng lao động tiến hành điều tra khi xảy ra tai nạn đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trong đó, đối với các vụ tai nạn chết người hoặc vụ tai nạn có 2 người bị thương nặng trở lên thì trong thời hạn 5 ngày phải kết thúc điều tra, người sử dụng lao động phải cung cấp hồ sơ, tại liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Thanh tra Sở LĐTB&XH ở Việt Nam tại nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động để xem xét và lập biên bản xác minh tai nạn lao động.

Đối với lĩnh vực Báo cáo tai nạn của người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động phải thống kê tai nạn tại cơ sở của mình báo cáo về Thanh tra Sở LĐTB&XH trước ngày 05/7 hàng năm và báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Đối với lĩnh vực Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động phải thống kê về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở mình theo định kỳ hàng năm báo cáo về Sở LĐTB&XH trước ngày 10/1 năm sau.

 

TIN LIÊN QUAN
Việt Hòa
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều