Thanh Hóa: Gần 80 nghìn người tham gia triển lãm về biển, đảo

Trần Nghị

Trong những năm qua, Sở TT&TT Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố các trường Đại học tổ chức được 23 cuộc triển lãm về biển, đảo với số lượng người tham gia lên đến gần 80.000 người.
Trong những năm qua tỉnh Thanh Hóa tổ chức được hàng chục triển lãm tuyên truyền biển, đảo tại địa phương.

Tổ chức hàng chục cuộc triển lãm tại các địa phương

Nhằm phát huy hiệu quả bộ tư liệu mà Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng lại cho tỉnh Thanh Hóa sau cuộc triển lãm năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Triển lãm và trưng bày tư liệu đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giai đoạn 2016-2020, phân kỳ thực hiện để tổ chức đồng loạt ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, từ năm 2013-2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Trường Đại học trong tỉnh tổ chức thành công 23 cuộc triển lãm ở các địa phương, đơn vị, gồm: Trung tâm triển lãm Hội chợ và Quảng cáo; Thành phố Sầm Sơn; UBND các huyện: Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Như Xuân, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Thiệu Hóa; Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định, Quan Hóa, Quan Sơn. Mường Lát; Thị xã Bỉm Sơn; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Đại học Hồng Đức; Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các em học sinh, sinh viên,... tới tham gia, với gần 80.000 lượt người đến tham quan.

Thông qua các cuộc triển lãm để khẳng định với các tầng lớp nhân dân về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các xã, phường, thị trấn triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền biển, đảo gắn liền với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngoài ra, các huyện, thành phố ven biển: TP Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Nga Sơn tập trung chú trọng tuyên truyền cho nhân dân các xã ven biển nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển, không vi phạm biên giới lãnh hải, đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài.

Các đài truyền thanh cấp huyện cũng đã xây dựng được chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo phủ sóng trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn với 2000 tin, bài. Các cơ quan báo chí trong tỉnh, các văn phòng đại diện đã đăng tải nhiều tin, bài tác phẩm báo chí với các nội dung, chủ đề liên quan đến biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

Những hạn chế, khó khăn trong công tác tuyên truyền về biển, đảo

Bên cạnh những kết quả đạt được về tổ chức tuyên truyền, triển lãm vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn gặp phải khi tổ chức tuyên truyền, triển lãm về biển, đảo.

Việc tuyên truyền chưa đa dạng hóa được nhiều hình thức tuyên truyền về biển, đảo; các ngành chưa tổ chức được các hội nghị sơ kết, các cuộc thi, chưa đánh giá hoạt động tuyên truyền về biển đảo của các địa phương trong tỉnh để đề xuất cấp trên khen thưởng, động viên cho các tập thể, cá nhân có thành tích, xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển đảo.

Bên cạnh đó do địa bàn tỉnh rộng, giao thông các huyện miền núi, biên giới đi lại khó khăn, phương tiện, con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ tuyên truyền còn thiếu; Ngoài kinh phí tổ chức Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, các nội dung khác không có kinh phí để tổ chức thực hiện.

Để công tác tuyên truyền về biển, đảo đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường mở các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền biển đảo cho cán bộ Đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện, cũng như phối hợp với Bộ TT&TT để thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với quy mô cấp Trung ương tại Thanh Hóa trong thời gian tới được nhiều hơn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet