Thanh Hóa: Huyện Triệu Sơn tinh giản biên chế công chức 12 người

Đến cuối tháng 7/2019, toàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã tinh giản biên chế đối với 12 công chức, 10 viên chức; giảm cấp trưởng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; giảm nhiều cấp phó các ban, phòng của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”, thời gian qua huyện Triệu Sơn đã tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với sự phát triển của địa phương.

Huyện Triệu Sơn đang từng bước tinh giản biên chế. (Ảnh minh họa)

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Sơn cho biết: Quan điểm của Huyện ủy là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình, thời gian phù hợp, hiệu quả cao, nhưng không nóng vội.

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời, giao cho các ban, phòng chức năng tham mưu thực hiện đảm bảo có hiệu quả về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét và tổ chức thực hiện, bảo đảm nội dung và lộ trình theo kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, các ngành chức năng của huyện đã chủ động tham mưu các giải pháp, nhất là sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, nghiên cứu, đề xuất hợp nhất các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng...

Các xã, thị trấn đã tập trung đánh giá, rà soát hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhận định rõ những bất cập cần khắc phục. Từ đó, để kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và xây dựng các quy chế của tổ chức bộ máy.

Mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị.

Đến cuối tháng 7/2019, toàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã tinh giản biên chế đối với 12 công chức, 10 viên chức; giảm cấp trưởng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; giảm nhiều cấp phó các ban, phòng của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, huyện Triệu Sơn đã xây dựng phương án sắp xếp 3 xã, thị trấn thành 1 thị trấn; sáp nhập trạm khuyến nông, trạm thú y và trạm bảo vệ thực vật thuộc UBND huyện quản lý...

Những kết quả đạt được tại Triệu Sơn đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo ra bước đột phá trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn; từng bước khắc phục những hạn chế, chồng chéo trong công việc.

Cũng trong năm 2019, huyện Triệu Sơn nói riêng và toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả theo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Phương án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, xây dựng Phương án hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh; sắp xếp lại Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh…

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó nhưng là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Công tác này cần được tiến hành thận trọng, công khai, dân chủ, khoa học đúng chủ trương, chính sách bảo đảm đạt được mục tiêu là tinh giản bộ máy, tiết kiệm nguồn lực cũng như sự đóng góp của người dân.

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn từ cấp cơ sở không chỉ là giảm số lượng mà phải bảo đảm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn liền với tăng cường hiệu quả hoạt động, phục vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Đây chính là nhân tố bảo đảm triển khai hiệu quả mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương.

Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều