Thanh Hóa làm tốt công tác tuyên truyền, triển lãm về biển, đảo

Trong những năm qua các cấp, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2013-2018.

Trong những năm qua Sở TT&TT Thanh Hóa tham mưu và làm tốt công tác tuyên truyền về biển đảo.

Xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch

Thực hiện, Chỉ thị số 33/CT- TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố và sử dụng các tài liệu bản đồ, ấn phẩm liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam và Quyết định số 616/QĐ-TTG ngày 11/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT - UBND ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Để thực hiện triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2013-2017 Sở Thông tin và Truyền thông đã Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định và xây dựng nhiều kế hoạch về việc tổ chức Triển lãm, trưng bày tư liệu - những bằng chứng lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển đảo Thanh Hóa; Lên phương án Tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, cũng tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Thanh Hóa năm 2015. Tổ chức Triển lãm và trưng bày tư liệu đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó cũng đã tổ chức tuyên truyền được trên báo, đài về “Kết nối Biển Đông”, vận động, kêu gọi nhân dân trong tỉnh ủng hộ cho chiến dịch "Kết nối Biển Đông” nhằm mục đích cải thiện tình hình thông tin liên lạc trên Biển Đông và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam…

Sở TT&TT cũng yêu cầu và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo và Triển lãm trưng bày tư liệu Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa. Triển lãm lưu động và trưng bày tư liệu: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”. Triển lãm lưu động trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2018.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền

Bám sát nội dung tuyên truyền, hàng năm Sở TT&TT đã hướng dẫn các Phòng văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh… xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đơn vị.

Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt nhấn mạnh đến tuyên truyền thời cơ, thách thức, thuận lợi khó khăn của việc thực hiện chiến lược biển đối với sự phát triển ổn định đất nước; Tuyên truyền, phổ biến những kiên thức cơ bản, phổ thông về Luật biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta, những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với các quần đảo trên Biển Đông, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc góp phần gìn giữ hòa bình hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các quốc gia vùng Biển Đông; Tuyên truyền giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của từng địa phương, các ngành trong cả nước, vai trò của các thành phần kinh tế trong phát triển kinh tế biển, đảo.

Bên cạnh đó cần chú trọng tuyên truyền các nhân tố điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo; Tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, công tác phòng tránh thiên tai trên biển, an toàn giao thông trên biển; Tuyên truyền đấu tranh chống các hiện tượng, biểu hiện sai trái tiêu cực về biển, đảo, những hành vi hủy diệt, phá hoại môi trường sinh thái trên biển; Tuyên truyền về 21 viên đá chủ quyền của quần đảo Trường Sa mà Bộ tư lệnh Hải quân tặng Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa được trưng bày tại nhà tưởng niệm Bác Hồ.... góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, làm chuyển biến nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tạo phong trào chính trị sâu rộng của quần chúng nhân dân hướng về biển, đảo, với gần 2.000 tin, bài, phóng sự được phản ảnh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường phản ánh về các hoạt động tổ chức tuyên truyền biển, đảo và Nhất là “Tổ chức tuần lễ Biển, đảo Việt Nam”, với nội dung tin, bài, phóng sự phong phú phản ánh chủ quyền đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài ra, Sở TT&TT thường xuyên phối hợp Công ty thông tin điện tử Hàng Hải Việt Nam hướng dẫn Đài Thông tin Duyên Hải Thanh Hoá tổ chức đảm bảo mạng thông tin liên lạc trên biển, tổ chức trực canh, thông tin kịp thời và giữ vững liên lạc với các tàu thuyền đánh cá trên biển, các đồn biên phòng vùng biển, đảo khi có bão xảy ra.

Đặc biệt quan tâm chỉ đạo các huyện, thành phố ven biển: TP Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Nga Sơn tập trung chú trọng tuyên truyền cho nhân dân các xã ven biển nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển, không vi phạm biên giới lãnh hải, đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài. Sở Thông tin và Truyền thông đã viết, cập nhật hơn 100 tin bài tuyên truyền về biển, đảo trên Website và bản tin thông tin của Sở.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nghị
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều