Thanh Hóa: Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác dân tộc được phổ biến GDPL

Đến năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở được phổ biến, giáo dục pháp luật...
Tỉnh Thanh Hóa thực hiện Đề án phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 2017-2021”.

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2017-2021 với nhiều nội dung chủ yếu liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong đó, mục tiêu đến năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Bên cạnh đó, phải đạt được trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu về pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, có trên 70% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Không những thế, việc triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán, địa bàn và nhu cầu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỷ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; hoàn thành biên soạn 2.250 cuốn Sổ tay tuyên truyền chính sách - pháp luật và đã cấp phát đến 75 xã thuộc các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Yên Định.

Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và UBND huyện Mường Lát tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số của 70 bản thuộc 7 xã biên giới huyện Mường Lát với hơn 240 đại biểu tham gia.

 

TIN LIÊN QUAN

Trần Nghị

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều