Thanh Hóa: Phát triển dự án trồng, phục hồi rừng ven biển

Để tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã rà soát quỹ đất, phát triển rừng phòng hộ ven biển.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đang tiếp tục phát triển rừng ngập mặn ven biển để tăng tính chống chịu với khí hậu.

Theo đó, thực hiện kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Hội nghị triển khai dự án: “Tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam”, Sở NN&PTNT Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện ven biển (chủ yếu huyện Hậu Lộc, Nga Sơn) và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp ven biển.

Hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp ngập mặn các huyện ven biển 1.543,93 ha. Trong đó, đất có rừng ngập mặn 967,53ha; đất chưa có rừng 228,0ha; diện tích nuôi ngao kém hiệu quả rà soát đưa vào trồng rừng 150ha.

Bên cạnh đó tỉnh Thanh Hóa cũng tham gia nhiều dự án phục hồi và phát triển rừng phòng hộ ven biển sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc với quy mô trồng mới và chăm sóc rừng ngập mặn 228ha, nguồn vốn lấy từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Dự án tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam với quy mô trồng mới 100ha, nâng cấp rừng ngập mặn 300ha; với nguồn vốn quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại.

Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển: với mục tiêu bảo vệ và phát triển vùng ngập mặn toàn bộ dự án (toàn bộ 6 huyện, thành phố ven biển) bảo vệ rừng 2.266 ha, trong đó rừng ngập mặn 547ha; trồng mới rừng 597ha (ngập mặn 482ha; bãi cát 115ha) nâng cấp rừng ngập mặn 409ha. Nguồn vốn vay từ ngân hàng thế giới (WB).

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Thanh Hóa phối hợp với các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc bố trí quỹ đất cho hợp phần rừng ngập mặn và nâng cấp rừng ngập mặn của 2 dự án “Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc” và dự án “Tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam”.

Đối với dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” bố trí quỹ đất ngập mặn tại huyện Quảng Xương 64ha, huyện Tĩnh Gia 98ha, huyện Hậu Lộc 50ha và diện tích còn thiếu 270ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý với phương án của Sở NN&PTNT Thanh Hóa báo cáo và thống nhất, ưu tiên quỹ đất và diện tích ngập mặn trên địa bàn 2 huyện Nga Sơn và Hậu lộc để bố trí đủ diện tích thực hiện các hợp phần trồng rừng ngập mặn và nâng cấp rừng ngập mặn của 2 dự án.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nghị
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều