Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức về nông, lâm nghiệp cho đồng bào Khơ Mú

Bình Minh

Tháng 7/2017, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về phát triển nông, lâm nghiệp và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào Khơ Mú.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 23/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” (Đề án 2083).


Tham dự hội nghị tập huấn có hơn 120 người, trong đó có các hộ gia đình sản xuất tiêu biểu và các hộ gia đình nghèo nhất của 2 bản Khơ Mú (Bản Đoàn Kết xã Tén Tằn và bản Lách xã Mường Chanh, huyện Mường Lát).

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên thuộc Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về: Công tác dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng miền núi dân tộc; Phổ biến, hướng dẫn kiến thức về phát triển nông, lâm nghiệp giúp đồng bào đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiếp cận với cách làm ăn mới; Vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường;

Triển khai các luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật An ninh biên giới quốc gia, Luật Phòng, chống ma túy, và đặc biệt là vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;

Công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhân dân khu vực biên giới; Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Qua lớp tập huấn, đồng bào dân tộc Khơ Mú của bản Đoàn Kết ở xã Tén Tằn và bản Lách ở xã Mường Chanh có thể nắm được các nội dung của Đề án 2083, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, một số nội dung chính có liên quan đến pháp luật, giúp đồng bào phần nào nâng cao được kiến thức, hiểu biết về pháp luật, cách thức làm ăn mới góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet