Thanh Hóa: Thiếu hơn 4.000 giáo viên, nhân viên hành chính giáo dục

Trần Nghị

Sau khi sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn thiếu khoảng 4.049 cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính so với nhu cầu.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa hiện nay còn thiếu 4.049 CB, GV... trong ngành giáo dục.

Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động, tổng số CB, GV, nhân viên hành chính (NVHC) cấp THPT hiện có là 5.636 người. So với nhu cầu còn thiếu 729 người. Trong đó, cán bộ quản lý thiếu 44; GV thiếu 386; NVHC thiếu 258; chuyên trách Đoàn thiếu 41.

Đối với khối THCS sau khi điều chuyển giữa các trường trong huyên là 1.359 người; điều chuyển xuống Tiểu học là 633 người; điều chuyển xuống Mầm non 319 người.

Sau khi thực hiện điều chuyển và hợp đồng 23 GV Tiếng Anh, tổng số CB, GV NVHC hiện có là 13.378 người, so với nhu cầu còn thừa 282 người.

Đối với cấp Tiểu học: tổng số CB, GV, NVHC hiện có là 16.528, so với nhu cầu còn thiếu 372.

Đối với ngành học Mầm non: tổng số CB, GV, NVHC hiện có là 15.174, so với nhu cầu còn thiếu 2.948.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều công văn về việc đề nghị UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo và thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ CBQL, GV, NVHC của các trường trên địa bàn huyện.

Trong việc giao biên chế, Sở GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có phương án giao biên chế theo năm học, không giao theo năm tài chính. Giao bổ sung biên chế kịp thời cho ngành khi số học sinh tăng, số lớp tăng.

Trường hợp không được giao tăng biên chế, đề nghị có phương án điều chỉnh tỷ lệ học sinh/lớp để đảm bảo đủ GV giảng dạy.

Riêng khối THPT, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho tuyển GV để bổ sung cho các trường khu vực miền núi còn thiếu nhiều.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet