Thanh Hóa: Tuyên truyền các luật, nghị quyết của Quốc hội tới người thiểu số

Bình Minh

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 390 nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tới đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 1/8, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 390 về việc tổ chức tuyên truyền,  phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Mục đích nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 tới nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, để vận dụng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Dân tộc đặt ra yêu cầu: Công tác thông tin – tuyên truyền phải sâu, rộng, nội dung cụ thể, rõ ràng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với văn hóa, tập quán, đặc điểm cư trú, khuyến khích các hình thức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các luật cần tuyên truyền gồm: Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Các nghị quyết cần phải tuyên truyền gồm: Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018;

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần; Nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam với Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào;

Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới giữa Việt Nam với Lào; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020;

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Về hình thức tuyên truyền cũng cần có sự đa dạng hóa. Cụ thể: Tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của các luật, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hoặc hệ thống tuyên truyền viên tại các thôn, bản vùng dân tộc thiểu số (khuyến khích các hình thức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số để đồng bào dễ tiếp cận, khai thác sử dụng các văn bản luật);

Tổ chức phổ biến luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số bằng các hình thức như thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản, thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet