Thanh kiểm tra tài chính ngân sách hơn 98.000 cuộc, kiến nghị thu 18.000 tỷ đồng

Trong năm 2018, ngành Tài chính đã tiến hành 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng.

Năm 2018, Bộ Tài chính thanh tra kiểm tra tài chính ngân sách hơn 98.000 cuộc, kiến nghị thu gần 18.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đã thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng, gồm: Xử lý tài chính 23,14 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng kiến nghị thu vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) 17,94 nghìn tỷ đồng, đã thực hiện thu 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% tổng số kiến nghị; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính là 6,8 nghìn tỷ đồng, trong đó: kiến nghị thu nộp ngân sách 1,7 nghìn tỷ đồng; giảm trừ dự toán, cấp kinh phí 86 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán, không thanh toán kinh phí 32 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 2,54 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Thuế đã thực hiện 87,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra gần 597 nghìn hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; qua đó kiến nghị xử lý thu vào NSNN 16,3 nghìn tỷ đồng (đã thực hiện thu 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% số kiến nghị), kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính gần 3,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN gần 3,29 nghìn tỷ đồng (đã thực hiện thu 2,39 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% số kiến nghị).

Các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.

Đồng thời, trong năm 2018, Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kết quả đã bắt giữ 15,54 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại; thu nộp NSNN khoảng 307 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 130 vụ; đã bắt giữ 191 vụ vi phạm liên quan đến chất ma túy.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều