Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Vốn điều lệ của Sở GDCK Việt Nam là 3.000 tỷ đồng được điều chuyển từ 2 sở giao dịch con.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay mô hình tách bạch các sở GDCK có 2 nhược điểm. Thứ nhất là sự phân định thị trường và hàng hóa chưa được rõ ràng. Thứ hai là hệ thống giao dịch ở 2 sàn đang độc lập và khác biệt nhau, gây tốn kém nguồn lực xã hội và chi phí cho các thành viên tham gia hệ thống, tốn kém cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhiều bộ phận phòng ban có sự trùng lặp, ví dụ bộ phận nghiên cứu phát triển, bộ phận hành chính, bộ phận hợp tác quốc tế... Xu hướng hiện nay của thế giới là hợp nhất, sáp nhập các sở giao dịch để tăng sức cạnh tranh trên bình diện quốc tế, giảm chi phí cho nhà đầu tư, tăng quy mô thị trường. Đồng thời, việc sáp nhập 2 sở GDCK sẽ tạo điều kiện tối đa cho công tác phát triển về chiều sâu.

 

TIN LIÊN QUAN
Hiền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều