Thanh tra Chính phủ công bố nhiều vi phạm của Ngân hàng Nhà nước

Hương Giang

Thanh tra Chính phủ chỉ ra các vấn đề của Ngân hàng Nhà nước như chất lượng thanh tra chưa cao, các TCTD có nhiều vi phạm nhưng NHNN chưa phát hiện kịp thời để xử lý, ngăn chặn, chậm ban hành quyết định ngân hàng phải kiểm soát đặc biệt...

Chiều 1/9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo đó, TTCP đánh giá chất lượng công tác giám sát từ xa của NHNN chưa cao trong việc phát hiện các tiểm ẩn rủi ro, chưa đánh giá nguy cơ tiềm ẩn đối với các tổ chức tín dụng; chưa phát huy được hiệu quả của vai trò cảnh báo hệ thống.

Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng NHNN chưa có giải pháp tiến hành thanh tra đồng bộ và kịp thời; không rà soát và phối hợp với kết quả giám sát từ xa đề xây dựng kế hoạch. Điều này dẫn đến việc các năm luôn phải điều chỉnh kế hoạch một cách bị động.

Chất lượng thanh tra chưa cao, các TCTD có nhiều vi phạm nhưng NHNN trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa phát hiện kịp thời để xử lý, ngăn chặn.

Một số kết luận thanh tra chưa nghiêm, chưa kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả.

Bên cạnh đó, NHNN chậm ban hành quyết định đặt các tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, khi tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đối với một số trường hợp bị vượt thời hạn quy định của Luật Tố cáo.

Đáng chú ý, về công tác phòng chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn về kê khai và công khai tài sản, thu nhập của NHNN không tuân thủ các quy định, dẫn tới việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của NHNN hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm thời gian.

Ngoài ra, NHNN và các cơ quan trực thuộc còn nhiều tồn tại, khuyết điểm trong việc thực hiện chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác, việc thực hiện thẩm quyền kiểm tra thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Từ những vi phạm trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN rà soát các quy định, hướng dẫn trong công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình.

Kiến nghị Thống đốc NHNN tiến hành chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra này.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng phải rà soát toàn bộ các kết luận thanh tra đã phát hiện vi phạm hành chính nhưng chưa tiến hành xử phạt hoặc xử phạt không đúng quy định pháp luật để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet