Thanh tra lương EVN: Lộ "góc khuất" thu nhập lãnh đạo

Kết luận thanh tra tiền lương của Bộ LĐTBXH tại EVN cho thấy, năm 2010 EVN lỗ hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng mức chi trả lương vẫn cao hơn 5,46% so với những năm làm ăn có lãi trước đó.

Thanh tra lương EVN: Lộ "góc khuất" thu nhập lãnh đạo

Kết luận thanh tra tiền lương của Bộ LĐTBXH tại EVN cho thấy, năm 2010 EVN lỗ hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng mức chi trả lương vẫn cao hơn 5,46% so với những năm làm ăn có lãi trước đó.

Thu nhập khối lãnh đạo bao nhiêu?

Phó chánh thanh tra Bộ LĐTBXH ông Nguyễn Tiến Tùng kết luận, qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, bất cập trong phân phối tiền lương tại tập đoàn này.

Một số viên chức quản lý của Tập đoàn khi tham gia đại diện phần vốn ở một số doanh nghiệp đã nhận trực tiếp khoản thù lao mà đáng lý ra phải nộp lại tập đoàn rồi hưởng phân phối theo quy định.

Việc xác định tổng thu nhập và lương cán bộ quản lý cấp cao của EVN rất khó rạch ròi.

Vì vậy mới dẫn tới những chênh lệch bất hợp lý về thu nhập trong cùng 1 tập đoàn, người có mức lương cao nhất là Chủ tịch HĐTV hưởng 51 triệu đồng/người/tháng, lương thấp nhất của nhân viên tạp vụ… tại EVN dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Thanh tra lương EVN: Lộ `góc khuất` trong thu nhập lãnh đạo

Cách phân phối tiền lương của EVN nhiều bất cập giữa các đơn vị cùng tập đoàn, giữa các khối sản xuất kinh doanh

Sai phạm trong phân phối tiền lương

Kết quả kiểm tra tại tập đoàn gồm công ty mẹ và 25 đơn vị trực thuộc cả 3 khối của tập đoàn (gồm khối sản xuất, khối truyền tải và khối phân phối điện) cho thấy, tiền lương bình quân của cán bộ, nhân viên tại EVN trong năm 2008 đạt 5,794 triệu đồng/người/tháng; năm 2009 đạt 7,064 triệu đồng/người; năm 2010 đạt 7,45 triệu đồng/tháng. Tổng quỹ lương nói trên chiếm khoảng 5,5% giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Tổng thu nhập bình quân người lao động sản xuất, kinh doanh điện tại EVN (gồm tiền lương theo đơn giá, ngoài đơn giá, tiền thưởng...) năm 2008 đạt 5,929 triệu đồng/người/tháng; năm 2009 đạt 7,308 triệu đồng và năm 2010 đạt 7,628 triệu đồng/tháng.

Phó chánh thanh tra Bộ LĐTBXH ông Nguyễn Tiến Tùng kết luận, qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, bất cập trong phân phối tiền lương tại tập đoàn này.

Cụ thể: Lương bình quân giữa khối phân phối với sản xuất và truyền tải cao gấp 2 lần so với khối phân phối, và cơ quan tập đoàn cao hơn 2 lần so với tiền lương bình quân công ty mẹ… Như năm 2010 tổng thu nhập bình quân của toàn tập đoàn là 7,628 triệu đồng/người/tháng, công ty mẹ là 14,105 triệu đồng/người/tháng, khối truyền tải là 11,403 triệu đồng/người/tháng, khối phát điện là 10.387 triệu đồng/người/tháng và khối phân phối là 6,765 triệu đồng/người/tháng.

Đáng nói hơn, một trong những bất cập trong cách chi trả tiền lương của EVN, là dù năm 2010 tập đoàn này lỗ tới hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng mức chi trả lương vẫn cao hơn 5,46% so với những năm làm ăn có lãi trước đó?

Giải thích điều này, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân cho rằng: Tiền lương người lao động tại EVN được tính trên cơ sở sản lượng điện thương phẩm của tập đoàn. Vì thế, nếu năng suất tăng thì tiền lương sẽ tăng và ngược lại. Năm 2010 EVN bị lỗ nhưng tập đoàn đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng đơn giá tiền lương bằng 95% đơn giá tiền lương năm 2009. Mức lương trả như vậy vẫn là ở mức trung bình.

“Ngành điện là ngành đặc thù, lỗ của EVN trong năm 2010 nguyên nhân là do khô hạn kéo dài, buộc tập đoàn này phải chạy dầu phát điện. Nếu vì nguyên nhân khách quan mà trả lương cho người lao động thấp thì họ sẽ bỏ đi hết, làm sao mà giữ được người tài. Ngoài ra, một số đơn vị trong tập đoàn làm ăn có lãi thì sẽ kéo mức lương trung bình lên theo” – Thứ trưởng Huân bổ sung thêm.

Tuy phát hiện nhiều sai phạm nhưng Bộ LĐTBXH không xử phạt EVN mà với vi phạm lần đầu Bộ chỉ nhắc nhở và hướng dẫn sửa đổi. Thời gian để EVN điều chỉnh tất cả những hạn chế trên là 45 ngày.

Cũng theo ông Tùng, kế hoạch năm 2012 thanh tra Bộ sẽ tiến hành thanh tra tiền lương tại một số tập đoàn lớn như Tập đoàn Than khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí, một số ngân hàng thương mại lớn… nhưng do nguồn lực có hạn, trước mắt sẽ thanh kiểm tra lương tại Tập đoàn Dầu khí đầu tiên.

Trường Giang

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet