Thanh tra toàn diện các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà

HẢI CHÂU

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường... đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

Ngày 19/9, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản số 9973/VPCP-V1 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà từ năm 2003 đến nay sẽ được thanh tra toàn diện (Ảnh: HC)

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà đã được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép.

Các dự án thuộc diện thanh tra được xác định nằm trong giai đoạn từ năm 2003 (thời điểm Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa) đến hết năm 2016 (thời điểm Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng được phê duyệt). Kết quả thanh tra báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình căn cứ theo báo cáo số 96/BC-UBND ngày 13/4/2017 và số 3383/UBND-SXD ngày 8/5/2017 của UBND TP Đà Nẵng; ý kiến các Bộ NN-PTNT (văn bản 3612/BNN-KH ngày 3/5/2017), Bộ TN-MT (văn bản 2102/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/4 và 34/BC-BTNMT ngày 26/4), Bộ VH-TT-DL (văn bản 1788/BVHTTDL-KHTC ngày 27/4), Bộ Xây dựng (văn bản 990/BXD-HĐXD ngày 4/5), Bộ Quốc phòng (văn bản 4733/BQP-TN ngày 29/4), Tổng cục II – Bộ Quốc phòng (văn bản 586/BCT ngày 12/4), Bộ Công an (văn bản 990/BCA-TCAN ngày 10/5) về việc đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet