Cấp 'chứng minh thư điện tử' cho hơn 1.000 cây cam ở Hà Nội

Cấp 'chứng minh thư điện tử' cho hơn 1.000 cây cam ở Hà Nội

Trong khi con người vẫn chỉ sử dụng chứng minh thư thông thường khá bất tiện cho việc truy cứu dữ liệu thì nhiều loại cây, con đã được cấp “chứng minh thư điện tử”, chỉ cần giơ điện thoại có kết nối mạng ra là thấy rõ cả phả hệ, tông tích…

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM