Thông qua Luật Quy hoạch thì phải sửa 32 luật liên quan

Hiền Anh

Luật Quy hoạch khắc phục tình trạng xin cho, tùy tiện, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và DN, tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm như quy định trong Hiến pháp 2013, nhưng thông qua luật này thì sẽ phải sửa 32 luật khác.

Phạm vi luật quá rộng

Sáng 26/05, báo cáo giải trình trước Quốc hội về dự thảo Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Ban soạn thảo đã làm việc hết sức thận trọng, cầu thị nhưng Luật Quy hoạch là một đạo luật mới, có phạm vi rất rộng nên dù đã khởi động từ 6 năm qua vẫn chưa thể thông qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, những vấn đề nổi bật cuả Luật gồm: Cải cách về thể chế để tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về quy hoạch. Lần đầu tiên chúng ta mạnh dạn cải cách để có được hệ thống thống nhất về quy hoạch;

Luật sẽ góp phần thay đổi phương thức quản lý của nhà nước, vừa đảm bảo quản lý, vừa đảm bảo kiến tạo và phát triển, phân bổ nguồn lực để khai thác các nguồn lực của quốc gia, huy động nguồn lực của cả xã hội, cả trong nước và nước ngoài cùng tham gia đầu tư phát triển, tuân theo nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng XHCN, gián tiếp giảm áp lực về nợ công khi hạn chế sử dụng NSNN;

Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương;

Tích hợp đa ngành, đảm bảo tính nhất quán, khắc phục tình trạng chia cắt, cục bộ giữa các ngành, các địa phương, khắc phục mâu thuẫn chồng chéo trong đầu tư và phát triển;

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin về quy hoạch, đảm bảo công khai minh bạch, thực hiện giám sát quy hoạch;

Khắc phục tình trạng xin cho, tùy tiện, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và DN, tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm như quy định trong Hiến pháp 2013;

Nhà nước phải đảm bảo nhiệm vụ cung cấp thông tin, dự báo, đánh giá, định hướng cho người dân và DN. Còn quyết định đầu tư hay không là của NĐT, hoàn toàn do thị trường quyết định. Đây là điểm mới mang tính cách mạng trong tư tưởng;

Việc ban hành luật có ý nghĩa hết sức quan trọng vì chúng ta đang chuẩn bị cho thời kỳ quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Việc chậm lại sẽ lỡ cơ hội phát triển 10 năm tới. Đồng thời phù hợp với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thông qua Luật Quy hoạch thì phải sửa 32 luật liên quan - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình trước Quốc hội về Dự thảo Luật Quy hoạch.

Sẽ phải sửa 32 luật liên quan

Về một số ý kiến của các ĐBQH góp ý xây dựng luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát, sửa đổi bổ sung. Bộ trưởng Dũng khẳng định các quy hoạch ngành sẽ được giảm và lồng ghép với nhau nhờ Luật Quy hoạch.

Về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được quy định trong dự thảo, đây là hình thức mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu và sẽ trình QH tại kỳ họp tới. Do chưa định hình được các nội dung liên quan đến đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nên ban soạn thảo sẽ giữ lại như trong Điều 5 của dự thảo.

Về thời kỳ quy hoạch và tầm nhìn quy hoạch, không thể xác định quá ngắn và không thể không có tầm nhìn dài hạn, gây lãng phí. Về chi phí cho hoạt động quy hoạch, Bộ trưởng Dũng cho biết nếu đưa vào chi phí cho đầu tư công sẽ phải sửa Luật Đầu tư công.

Về vấn đề chuyển tiếp được nhiều đại biểu quan tâm, Bộ trưởng cho biết sau khi rà soát còn phải chỉnh sửa 32 luật liên quan đến việc ban hành luật này.

“Những quy hoạch đã được duyệt chia làm 2 loại, loại đã được duyệt sẽ thực hiện cho đến hết, nếu không phù hợp phải được điều chỉnh; loại chưa được phê duyệt phải phê duyệt theo Luật Quy hoạch này và phải hoàn thành trước 31/12/2020. Các quy hoạch được tích hợp đã được phê duyệt thường có thời kỳ đến hết 2020 để thực hiện luật quy hoạch mối. Các quy hoạch không được tích hợp sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/1/2019 khi Luật Quy hoạch có hiệu lực “. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Về tính khả thi trong kế hoạch sửa 32 luật có liên quan, sau nhiều lần báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội một luật sửa các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, nếu có liên quan đến vấn đề quy hoạch sẽ sửa cùng và sẽ trình QH vào tháng 6 này. Các luật còn lại nếu chưa được chỉnh sửa sẽ đc chỉnh sửa trong một luật điều chỉnh các luật.

Bộ trưởng Dũng cho biết có nhiều luật chỉ phải sửa 1 hoặc 2 Điều, chỉ có 4 luật phải sửa nhiều điều, trong đó có Luật Đất đai, Luật xây dựng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet