Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 19% so cùng kỳ

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng và tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng...

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 2 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô, ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng chi cân đối NSNN tháng 2 ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, tính đến ngày 28/2, Bộ Tài chính thực hiện phát hành 62.194 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Đối với công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2 trả nợ của Chính phủ là 13.695 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 12.945 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 750 tỷ đồng.

Lũy kế trả nợ 2 tháng đầu năm 2019 của Chính phủ là 60.360 tỷ đồng trong đó trả gốc là 39.667 tỷ đồng, trả lãi là 20.693 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều