Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng là Trưởng BCĐ Cải cách hành chính của Bộ TT-TT

Ngày 27/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng là Trưởng BCĐ Cải cách hành chính của Bộ TT-TT - ảnh 1

Hội nghị đã công bố Quyết định 1427/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ, theo đó Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, thay thế cho Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/8/2015.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2014 theo đúng tiến độ, đồng thời đã phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học với đối tượng là cán bộ lãnh đạo các đơn vị hành chính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình cải cách hành chính của Bộ.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã ban hành được 12 Thông tư theo đúng quy trình.

Bộ đã thường xuyên tiến hành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành và địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Kết quả kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đều đảm bảo sự phù hợp giữa hình thức với nội dung văn bản, giữa nội dung với thẩm quyền ban hành văn bản, tính thống nhất của văn bản trong hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành.

Về cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. Theo đó, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông là 265. Hiện nay, Bộ đang khẩn trương xây dựng Thông tư về đào tạo, cấp đổi, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Liên quan đến kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ đã dánh giá tác động 2 thủ tục hành chính thuộc hai dự thảo Thông tư về các lĩnh vực CNTT, Viễn thông và Internet để đảm bảo các thủ tục hành chính này đáp ứng đúng quy định. Ngoài ra, Bộ đã rà soát, đánh giá 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Bộ đã cập nhật, công bố, công khai 90 thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Về hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng CNTT, Bộ là một trong những cơ quan đi đầu trong ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc, luôn ưu tiên đầu tư, tạo nền tảng cho triển khai thành công các ứng dụng CNTT. Bộ đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Giang Phạm/Mic.gov.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều