Thủ tướng: Năng suất lao động đóng góp khoảng 89% tăng trưởng GDP

Thủ tướng cho biết tăng năng suất lao động đóng góp khoảng 89% tăng trưởng GDP năm 2017. Tăng năng suất là chìa khóa cho phát triển bền vững thời gian tới.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 (VDF) diễn ra hôm nay 13/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tăng năng suất đang có vai trò ngày càng quyết định đối với tăng GDP của Việt Nam. Thực tế, tăng năng suất lao động đóng góp khoảng 89% tăng trưởng GDP năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo nhận định của ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, trong 5 năm qua, đặc biệt là sau thời kỳ suy thoái toàn cầu, Việt Nam đã có sự hồi phục đáng khích lệ về tăng trưởng.

Tuy nhiên, việc năng suất lao động vẫn tiếp tục tăng với tốc độ thấp là một vấn đề cần quan tâm. Giám đốc WB phân tích, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân của Việt Nam chỉ vào khoảng 4%, so với 7% của Trung Quốc và 5% của Hàn Quốc ở vào thời điểm những nước này có cùng trình độ phát triển như Việt Nam hiện nay.

"Với tốc độ tăng năng suất như hiện nay, Việt Nam khó có thể duy trì được đà tăng trưởng nhanh để theo kịp quỹ đạo phát triển của những nước như Hàn Quốc và Singapore", ông Ousmane Dione cho biết.

Theo đó, việc tăng năng suất là vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định: "Tăng năng suất chính là chìa khóa đưa đến tăng trưởng bền vững".

Nhiều giải pháp từ các Bộ ngành, đơn vị và các tổ chức quốc tế được đưa ra góp phần giúp Việt tăng năng suất.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra thực tiễn nâng cao năng suất đang là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Việc đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ của công nhân... gọi chung là các nhân tố tổng hợp (TFP) còn rất hạn chế.

"Nhìn tổng thể cải thiện năng suất không chỉ có việc nâng cao năng suất của người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn (năng suất vốn) và quan trọng nhất là phải nâng cao được năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)", Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng và dư địa để gia tăng tốc độ tăng năng suất. Đó là phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất.

Thủ tướng cũng đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao năng suất, tạo đòn bẩy cho phát triển bền vững thời gian tới.

Thứ nhất, để nâng cao năng suất vốn, hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việt Nam đang tiến hành cải cách mạnh mẽ hệ thống ngân hàng, các thị trường tài chính theo hướng tăng quy mô, tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Thứ hai, để cải thiện năng suất lao động, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên bố trí nguồn lực đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhằm cải thiện trình độ và kỹ năng lao động.

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp năng suất còn thấp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ có năng suất cao hơn hướng tới một nền sản xuất đem lại giá trị nhiều hơn với nguồn lực ít hơn.

Thứ ba, nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp TFP là nhiệm vụ đang được Chính phủ quan tâm cùng với cải cách cách thể chế, tăng cường đầu tư cho khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Chính phủ cũng tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, đầu tư cho cơ sở hạ tầng, kết nối thông minh, cải thiện môi trường kinh doanh, tranh thủ cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ tư, Việt Nam cũng đang chủ động hội nhập quốc tế trên tinh thần phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA với EU và RCEP.

Thứ năm, để có thể thực hiện hiệu quả những biện pháp đòn bẩy tăng năng suất nêu trên, Chính phủ sẽ kiên định giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phát huy dân chủ cho mọi người dân, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm.

TIN LIÊN QUAN
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều