Thừa Thiên – Huế: Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thừa Thiên – Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 20/11, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ban hành kế hoạch số 192/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành với các cơ quan liên quan để thực hiện các chính sách, chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các sở, ban, ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới (BĐG) và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Phấn đấu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước. Xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG, lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ được tham gia, học tập, đào tạo nghề, tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tại địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác phát triển phụ nữ và bình đẳng giới.

Trong năm 2018, Hội LHPN các cấp ở Thừa Thiên – Huế đã bám sát nhiệm vụ của địa phương, của ngành, Ban Chấp hành Trung ương Hội, chủ động triển khai hoạt động, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra như 100% cơ sở Hội tổ chức được 565 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong năm; duy trì, thành lập 276 mô hình văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, chọn lọc, giới thiệu, nhân rộng 702 điển hình tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực. Đăng ký với cấp ủy, chính quyền 215 hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Từ đó, đã giúp thêm 304 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch”, giúp 152 hộ thoát nghèo. Phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 2.260 lao động nữ. Giúp 116 phụ nữ khởi nghiệp. Sửa chữa trao tặng 42 nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Trao tặng trên 2.156 suất học bổng Nguyễn Thị Định. Thành lập mới 28 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác. Thành lập Hợp tác xã Nông sản an toàn A Lưới và phát triển tăng 5.886 hội viên.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”…

Các hội viên Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuyên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện phong trào "Dân vận khéo", xây dựng hình ảnh phụ nữ Huế văn minh thanh lịch, đô thị văn minh. Vai trò của Hội LHPN trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm của tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ ra thị trường, nỗ lực trong công tác xóa mù chữ và huy động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ khó khăn. Công tác hòa giải và xây dựng mô hình hoạt động cộng đồng…

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều