Thừa Thiên - Huế: Dự kiến triển khai xây dựng 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai thí điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 2018 – 2020.

Theo Công văn số 6047/UBND-NN về việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh là xã đã đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/4 /2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đạt thêm 4 nhóm tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa Thiên Huế chọn 10 thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Trên cơ sở đó, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020, UBND các huyện, thị xã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn trong giai đoạn 2018 - 2020 và hoàn thiện, nhân rộng trong giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu được lồng ghép chung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm của địa phương.

Xã được lựa chọn đề xuất xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời ưu tiên các xã có tối thiểu một đặc điểm nổi trội về sản xuất (có mô hình sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung theo chuỗi giá trị bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm...) hoặc về văn hóa (hoạt động văn hóa truyền thống, phong trào thể thao thể thao cộng đồng...) giáo dục, du lịch (du lịch sinh thái, du lịch làng nghề...) môi trường (có hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải...) cảnh quan, an ninh trật tự… 

Trao đổi với PV, ông Phạm Quyền – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chưa có định hướng chính thức cụ thể từ Nhà nước về phương hướng tiếp theo và Thủ tướng Chính Phủ ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 2018 – 2020 là rất đúng lúc, hợp lý định hướng cho các địa phương.

Theo ông Phạm Quyền, hiện nay, tỉnh Thừa Thiên – Huế mới triển khai họp, thông tin, hướng dẫn cho các địa phương và cuối năm sẽ hình thành kế hoạch, dự kiến sẽ cho 10 xã tiêu biểu làm điểm để thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020. Tuy nhiên, ở tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, để cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có trách nhiệm xây dựng nâng cao trước rồi mới lên xã nông thôn kiểu mẫu vì xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục có điểm đầu và không có điểm cuối.

Tuy nhiên, để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì hiện nay ở Thừa Thiên – Huế còn gặp khó khăn như chính sách hỗ trợ vốn đầu tư chưa có. “Trong khi theo quy định của Chính phủ xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thì không được hỗ trợ vốn đầu tư tiếp hoặc như các xã bãi ngang mất chế độ hỗ trợ xã bãi ngang khi lên nông thôn mới nên rất khó khăn cho các địa phương” - ông Phạm Quyền cho biết.

Hiện nay, Thừa Thiên - Huế gặp khó khăn chính sách vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, các tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo... còn rất cao, các xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2016 và đến nay đã có Bộ tiêu chí mới nên khó đạt chuẩn.

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều