Thừa Thiên Huế: Vận động đồng bào DTTS xây dựng xã hội vững mạnh, văn minh

Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 9 - 12/9 năm 2018 tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn an toàn giao thông và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị, hơn 60 đại biểu người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới và Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) được nghe lãnh đạo Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) trình bày hai nội dung gồm thực trạng an toàn giao thông hiện nay, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

Mục tiêu của đề án là nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài ra, tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách pháp luật chung và chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, các mục tiêu quốc gia về thiên niên kỷ và chiến lược công tác dân tộc, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tăng cường vận động đồng bào thường xuyên nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đẩy mạnh hoạt động đồng bào các dân tộc chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nêu gương các tập thể cá nhân điển hình gương mẫu trong mọi lĩnh vực về làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn, cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, các gương người tốt việc tốt để nhân diện học tập noi theo.

Nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phụ nữ bỏ đi khỏi địa bàn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các luật tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong đồng bào.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2018, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Huế.

Tham dự lớp tập huấn có gần 40 học viên là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 16 xã ở các huyện, thị như: Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới và thị xã Hương Trà.

Nội dung lớp tập huấn tập trung vào các nội dung gồm:  Phổ biến một số chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cao kỷ năng tuyên truyền, vận động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đối tượng NCUT trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế; Phát huy vai trò của NCUT trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện thay đổi về một số hủ tục lạc hậu: nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tập quán tiêu dùng của đồng bào hằng ngày, ma chay, lễ hội, cưới hỏi,…nhằm giúp đồng bào DTTS góp phần thoát nghèo bền vững; Phổ biến về Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình. Nâng cao kiến thức về đảm bảo sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em ở vùng DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế; Phổ biến, tuyên truyền thực hiện tăng cường Tiếng việt cho các em vùng DTTS...

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều