Thừa Thiên – Huế yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học mới

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn yêu cầu các huyện, thị xã và TP Huế chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học mới 2018 - 2019.
Thừa Thiên - Huế ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học mới 2018 - 2019.

Theo đó, ngày 7/9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn số 6700/UBND-GD gửi và yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học 2018 - 2019 theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời, phổ biến, thông báo đầy đủ, đúng và công khai minh bạch tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh các khoản thu bắt buộc, thỏa thuận, tự nguyện, mức thu sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các khoản đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người dân, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính chất áp đặt. Giám sát, chỉ đạo các trường học trong việc theo dõi, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ngoài ra, vào đầu năm học mới, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các trường học có tỷ lệ học sinh ngoại tuyến cao để phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu không đúng quy định và thông báo công khai trước công luận.

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều