Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính

Ngày 15/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khởi động và lập kế hoạch dự án “Thúc đẩy bình đằng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính giai đoạn 2017 - 2020”.

Dự án do Cộng hòa Ireland, Chính phủ Australia và Tổ chức Nhân dân Australia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA) tài trợ. 

Hội thảo khởi động và lập kế hoạch dự án vào ngày 15/12 

Dự án nhằm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) trong thực hiện chức năng giám sát và ra quyết định; đồng thời tăng cường vai trò, vị trí, tiếng nói của nữ đại biểu trong việc xây dựng, thực thi các chính sách. Dự án được thực hiện tại tỉnh Hải Dương, Bắc Kạn và Phú Yên từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2021. 

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao năng lực cho 677 nữ đại biểu HĐND các cấp; lồng ghép chỉ số chuyên sâu về bình đẳng giới vào kế hoạch hoạt động của UBND và tăng cường vai trò đại diện của nữ đại biểu HĐND cấp xã, huyện, tỉnh. 

Dự án sẽ thiết lập mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã; thành lập nhóm điều phối các huyện nhằm hỗ trợ mạng lưới cấp xã; xây dựng Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh tại Hải Dương, Bắc Kạn, Phú Yên; kết nối, chia sẻ với mạng lưới nữ nghị sĩ trong nước và một số nước trong khu vực về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào chính trị. 

Dự án còn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND, nữ ứng cử viên kỳ bầu cử HĐND thông qua các buổi tập huấn và tư vấn. APHEDA, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tham vấn với chính quyền các tỉnh và thúc đẩy để chuẩn bị kế hoạch hoạt động chi tiết về giới thông qua các hoạt động; nâng cao năng lực cho Hội Liên hiệp phụ nữ, các cơ quan, đoàn thể khác về vận động chính sách... 

TIN LIÊN QUAN
D. Thùy
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều