Tiền Giang: Quỹ Đầu tư phát triển cho vay đầu tư dự án xã hội hóa giáo dục

Bạch Dương

Thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, tính đến tháng 10/2017, trên địa bàn tỉnh đã có 28 dự án xã hội hóa đi vào hoạt động.

Hiện nay, số trường mầm non có cơ sở vật chất đạt chuẩn cho giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh còn thiếu nhiều so với nhu cầu nên việc kêu gọi đầu tư xây dựng các trường mầm non theo hình thức xã hội hóa là đòi hỏi của thực tế khách quan. Lĩnh vực giáo dục được đánh giá được đầu tư xã hội hóa nhiều nhất và đạt hiệu quả hoạt động cao. Trong đó, bậc học mầm non được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Dự án Trường Mầm non tư thục Hoa Lan là một trong những dự án xã hội hóa đã thực hiện đạt kết quả tốt. Dự án có tổng mức đầu tư là 36 tỷ đồng, gồm 20 lớp, khả năng tiếp nhận 565 cháu. Trường Mầm non tư thục Hoa Lan được xây dựng trên diện tích là 4.501,8 m2, với mục tiêu là xây dựng trường mầm non bán trú đạt chuẩn quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục, giảng dạy và học tập các trẻ trong độ tuổi mầm non cho nhân dân tại thị xã Gò Công.

Đây là dự án đầu tư thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020. Dự án đã được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho vay 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29,4% tổng vốn đầu tư của dự án.

Từ khi khánh thành và đi vào hoạt động đến nay, Trường Mầm non tư thục Hoa Lan không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Năm học 2017 - 2018, Trường đã tiếp nhận được 350 học sinh phân bổ cho 12 lớp học, trong đó độ tuổi từ 1 tuổi đến 3 tuổi là 5 lớp, từ 3 tuổi đến 5 tuổi là 7 lớp, góp phần rất lớn vào việc giải quyết nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non của nhân dân tại thị xã Gò Công.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet