Tiền thu từ nhà, đất của các Bộ, cơ quan TƯ, dùng làm gì?

Số tiền thu được từ sắp xếp lại nhà, đất của các Bộ, cơ quan trung ương được nộp vào tài khoản tạm giữ do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản, sau khi trừ chi phí liên quan được nộp vào NSNN để ưu tiên bố trí trong dự toán chi...

Theo Bộ Tài chính, Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Nghị định số 167 ngày 31/12/2017) quy định đối tượng áp dụng đối với từng tài sản là nhà, đất, xe ô tô và máy móc, thiết bị.

Bộ Xây dựng từng có tên trong danh sách phải di dời khỏi nội đô, chuyển tới khu Tây Hồ Tây

Quy định cụ thể quy trình thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phải kê khai, báo cáo, lập phương án, kiểm tra hiện trạng, xin ý kiến UBND cấp tỉnh và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Quy định rõ thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất gồm Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh.

Có 8 phương án xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, cụ thể: giữ lại tiếp tục sử dụng, thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng, sử dụng nhà, đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; hình thức xử lý khác.

Theo đó, số tiền thu được từ sắp xếp lại nhà, đất của các Bộ, cơ quan trung ương được nộp vào tài khoản tạm giữ do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản, sau khi trừ chi phí liên quan được nộp vào NSNN để ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan để chi đầu tư phát triển.

Việc quản lý, thanh toán và quyết toán nội dung chi thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Đối với nhà, đất phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường, quy định về ban hành danh mục di dời; về lập phương án, trình tự thực hiện, hình thức xử lý và thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc đối tượng phải di dời..  thực hiện như quy định đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; trừ quy định về nộp tiền thu được từ chuyển mục đích sử dụng đất (nhà, đất không thuộc đối tượng di dời, tiền chuyển mục đích sử dụng đất nộp NSNN; nhà, đất thuộc đối tượng di dời nộp tài khoản tạm giữ).

 

Hương Giang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều