Tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Hôm nay (14/2), Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, TP sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường giai đoạn 2011 - 2014 theo chủ trương của Trung ương.

Tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Hôm nay (14/2), Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, TP sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường giai đoạn 2011 - 2014 theo chủ trương của Trung ương.

Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Công văn 538-CV/TU chỉ đạo thực hiện công tác này

Tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường giai đoạn 2011 - 2014 - Ảnh: HC

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo các cấp chủ động nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết, tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và phát triển KT - XH tại địa phương.

Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo Đảng đoàn HĐND TP phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN TP nghiên cứu xây dựng quy chế giám sát, quy chế phối hợp và tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri để việc tiếp xúc cử tri đạt chất lượng, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri.

TP đã tiến hành tổng kết bước 2 ở các quận, huyện, phường trên địa bàn và trong tháng 2/2012 sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết bước 2 ở cấp TP. Qua đó để đánh giá một cách khách quan, nhìn nhận trực tiếp, thẳng thắn về tình hình thực hiện trong suốt thời gian thí điểm.

Trên cơ sở đó, đóng góp, đề xuất Trung ương những kiến nghị mang tính thực tiễn để xây dựng sửa đổi Hiến pháp năm 1992, từ đó, tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong đó có tổ chức chính quyền địa phương, để ngày càng bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.

HẢI CHÂU

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet