Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII họp phiên thứ 3

Sáng 28/8,Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã họp phiên thứ 3. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức phục vụ Đại hội sẽ góp phần quyết định sự thành công của Đại hội XII của Đảng.
Hội nghị đã nghe và thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Thường trực Tiểu ban về kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng của các cơ quan, đơn vị thời gian qua và các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới; các báo cáo của một số cơ quan trình xin ý kiến Tiểu ban về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng.
Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII họp phiên thứ 3 - ảnh 1
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII chủ trì hội nghị   Nguồn: dangcongsan.com

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần khẩn trương triển khai công việc và các kết quả đã đạt được trong thời gian qua của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Trưởng Tiểu ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị thời gian tới cần khẩn trương, quyết liệt hơn công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, sớm trình Tiểu ban các đề án cần xin ý kiến, các đề xuất, kiến nghị để kịp thời được giải quyết.

 

TIN LIÊN QUAN

Phạm Cường (Báo Đảng cộng sản)

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều