Tiêu chí số 18, 19 trong xây dựng nông thôn mới được Lào Cai thực hiện thế nào?

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh là tiêu chí số 18 và tiêu chí số 19 về an ninh – trật tự xã hội được tỉnh Lào Cai nỗ lực thực hiện và trong 9 tháng năm 2017 đã đạt được một số kết quả nhất định.

Lào Cai chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cán bộ, công chức xã: Trong 9 tháng đã đào tạo trình độ chuyên môn chuyển tiếp cho 347 người; đào tạo lý luận chính trị cho 157 người. Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng cho 1.205 lượt người; bồi dưỡng chức danh đoàn thể cho 81 lượt người; bồi dưỡng quản lý nhà nước theo chức danh 332 lượt người; bồi dưỡng quản lý nhà nước về kinh tế cho 185 lượt người. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho 365 người là cán bộ, công chức trẻ (dưới 30 tuổi) ở các xã.

Về tiêu chí giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn, Lào Cai xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp...

Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng. Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công: Để người dân tiếp cận các thủ tục hành chính một cách dễ dàng nhất, tỉnh đã có nhiều giải pháp như “cơ chế 1 cửa”, “Trung tâm dịch vụ hành chính công”. Trong nỗ lực đưa các thủ tục hành chính công phục vụ người dân tốt nhất, Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh, thuận lợi, đồng thời ngăn ngừa hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”: Các cấp hội đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào vệ sinh môi trường nông thôn gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, duy trì hiệu quả, bền vững các mô hình, câu lạc bộ. Tổ chức được 155 buổi tuyên truyền vệ sinh môi trường nông thôn thu hút 9.588 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. Vận động hội viên, phụ nữ đóng góp  120 triệu đồng, 2.833 ngày công lao động, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, tham gia làm đường giao thông nông thôn, đổ 4.543 m bê tông, làm mới 115 nhà vệ sinh,…

Về tiêu chí giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn, Lào Cai xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng: Tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ kết hợp dã ngoại giúp nhân dân 28 đơn vị với 3.344 công/59 xã; giáo dục quốc phòng cho 4.263 đối tượng/58 lớp; huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên được 107 lớp/5.207 người; phối hợp tuần tra biên giới được 183 lần/1.200km đường biên; trao đổi thông tin với công an, biên phòng được 209 lần; vận động nhân dân không di cư tự do 15 buổi/300 người; ngăn chặn tuyên truyền đạo trái pháp luật 20 lần, tổ chức khám chữa bệnh giúp nhân dân 2.596 lượt người.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên tình hình liên quan đến hoạt động tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân vẫn diễn biến phức tạp.

Cụ thể: tình trạng người dân xuất cảnh trái phép đi Trung Quốc lao động, làm thuê vẫn tiếp tục diễn ra với 6.662 trường hợp (Tăng 1.497 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016); di cư tự do có 02 hộ - 10 khẩu, hồi cư 01 hộ - 15 khẩu (giảm 02 hộ -  3 khẩu so với cùng kỳ năm 2016); phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương 241 trường hợp (Giảm 67 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016); các đơn vị chức năng của tỉnh đã tiếp 993 lượt công dân, nhận 694 lượt đơn thư; nội dung chủ yếu liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng và các chế độ chính sách cho người có công…

Về trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy diễn biến phức tạp, xẩy ra một số vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; trong đó tội phạm ma túy tăng 30 vụ so với cùng kỳ năm 2016.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều