Tình hình thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại Đắk Nông hiện nay

Ngày 11/9, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chưa tăng thêm xã nào đạt chuẩn nông thôn mới.
Một buổi kiểm tra của cơ quan chức năng về xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông

Ngày 11/9, lãnh đạo Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông xác nhận, hiện có 10/61 xã trên toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 9/2018, bình quân mỗi xã trên tỉnh Đắk Nông đạt 11,97 tiêu chí/xã, tăng 0,13 tiêu chí/xã so với năm 2017.

Cụ thể: có 10 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 16, 39%); có 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (chiếm 4,92%); có 30 xã đạt từ 10-14 tiêu (chiếm 49,18%) và có 18 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (chiếm 29,51%). Đối với 07 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã.

Ở cấp huyện, thị xã, bình quân chung huyện Cư Jút đạt 13,71 tiêu chí/xã (tăng 0,71 tiêu chí/xã so với năm 2017). Huyện Đắk Mil đạt 13,67 tiêu chí/xã (tăng 0,11 tiêu chí/xã so với năm 2017). Tương tự, huyện Ðắk Song đạt 12,25 tiêu chí/xã, chưa đạt kế hoạch đề ra, không tăng so với năm 2017. Huyện Đắk R’lấp đạt 14,8 tiêu chí/xã (tăng 0,1 tiêu chí/xã so với năm 2017), chưa đạt kế hoạch được giao.

Các huyện Đắk G’long đạt 7,43 tiêu chí/xã (giảm 0,29 tiêu chí/xã so với năm 2017); huyện Krông Nô đạt 10,82 tiêu chí/xã (giảm 0,09 tiêu chí/xã so với năm 2017); huyện Tuy Đức đạt 9,17 tiêu chí/xã (không tăng so với năm 2017); thị xã Gia Nghĩa đạt 13 tiêu chí/xã (tăng1,33 tiêu chí/xã so với năm 2017).

Dù chính quyền địa phương và người dân đã đồng lòng, đồng sức cùng nhau xây dựng, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tính đến tháng 9/2018, toàn tỉnh Đắk Nông chưa tăng thêm xã nào đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra (kế hoạch HĐND tỉnh Đắk Nông giao là 04 xã).

TIN LIÊN QUAN

Trần Nhân - Sông Cài

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều