Tính “mở” trong chương trình phổ thông tổng thể mới được thể hiện thế nào?

Hoàng Thanh

Hôm nay (16/5) Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế”.

Hôm nay (16/5) Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam  đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo khoa học “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế”

Hội thảo nhằm tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về giáo dục mở, một trong những vấn đề quan trọng của giáo dục nước nhà, chuẩn bị cho hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế.

Tại hội thảo, GS.Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình GDPT tổng thể cho hay: “Đổi mới chương trình GDPT theo định hướng mở thế nào? Khi làm chương trình giáo dục phổ thông mới, chúng tôi luôn quan niệm phải thực hiện được tính thống nhất của cả nước và tính đặc thù của từng địa phương trong chương trình.

Bên cạnh đó, theo định hướng mở chúng tôi cũng chú trọng  tính quy phạm và linh hoạt tức là thực sự trao quyền chủ động cho giáo viên.

Cùng với đó là tính ổn định với tính phát triển: Nếu theo dõi chúng ta có thể thấy chương trình của Mỹ hay Úc thì sẽ thấy chương trình giáo dục của họ đều cập nhật theo mỗi năm.

Chương trình GDPT được xây dựng theo hướng mở được thể hiện rất rõ ràng. Đó là chương trình chỉ quy định nguyên tắc định hướng chung chứ không quy định quá chi tiết nội dung phần giảng dạy”.

GS.Nguyễn Minh Thuyết  cũng cho biết thêm: “Chương trình mới được xây dựng mang tính mở cho người học là học sinh được tự chọn môn học. Cụ thể, ở một số vùng phát triển học tự chọn học ngoại ngữ ngay từ lớp 1 trong khi chương trình chung là lớp 3 hay học sinh tự chọn học phần như môn thể dục học sinh có thể chọn học thể dục nhịp điệu hay nhảy xa.

Bên cạnh đó học sinh cũng được tự chọn nội dung học tập cụ thể (môn Ngữ Văn, học sinh có quyền đề xuất đưa tác phẩm học sinh thích vào giảng dạy).

Chương trình cũng chú trọng tính mở cho địa phương: Các cơ sở giáo dục được chủ động triển khai chương trình giáo dục. Đây là lần đầu tiên trong nền giáo dục ở Việt Nam không quy định số tiết trong 1 tuần như chương trình hiện nay mà chỉ quy định số tiết hoc, phần học trong cả một năm.

Một tuần dạy và học bao nhiêu tiết là do sự chủ động của giáo viên tùy vào điền kiện tiếp thu của học sinh để đạt được hiệu quả cao nhất.

Chương trình cũng xây dựng tính mở cho giáo viên: Tức là ở đó giáo viên  có quyền đề xuất chọn SGK và chọn tác phẩm văn học để giảng dạy miễn là bám sát vào yêu cầu chung”.

Vì sao phải chú trọng tính mở trong chương trình mới?

GS.Nguyễn Minh Thuyết cho biết: “Giáo viên hơn bất kỳ ngành nghề nào khác chính là những kỹ sư tâm hồn. Việc chúng ta trao quyền tự chủ cho giáo viên thì giáo viên mới có thể sáng tạo trong giảng dạy.

Tính mở cho người viết SGK: Môn Ngữ văn trong chương trình tổng thể quy định có 3 loại tác phẩm: Bắt buộc (có danh sách tác phẩm bắt buộc phải dạy), tác phẩm bắt buộc lựa chọn (trong loạt tác phẩm được liệt kê giáo viên có quyền lựa chọn dạy tác phẩm nào), tác phẩm được gợi ý được lựa chọn.

Có thể thấy SGK trong chương trình mới được thay đổi theo hướng 1 chương trình nhiều bộ SGK. Điều này giúp người viết sách có thể sáng tạo và kinh nghiệm của nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến họ cũng có nhiều bộ SGK.

Ngoài ra chương trình cũng chú trọng tính mở về nội dung giáo dục, mở về phương pháp giáo dục”.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet