Tổ chức tín dụng không được phép mua TPDN phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ

Ngân Giang

Mới đây, NHNN đã công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc sửa đổi thông tư trên nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các TCTD. Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định TCTD không được mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành TPDN, doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu với ba mục đích: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp; tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên theo dự thảo Thông tư mới, các TCTD sẽ không được phép mua TPDN được phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ .

Việc NHNN ban hành thông tư mới chứng minh cơ quan đang muốn siết lại hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các TCTD tại các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là định hướng cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn cho hệ thống ngân hàng nói chung.

Trên thực tế, đã rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn phát hành trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu nợ tại các TCTD. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ nhằm giảm chi phí tài chính trong điều kiện mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. Nhu cầu này của doanh nghiệp là hoàn toàn chính đáng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet