Tồn tại trong thực hiện Dịch vụ công trực tuyến tại Hải Phòng

Một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi còn chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến tại Hải Phòng.

Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả triển khai vận hành, khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến năm 2018

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương hoàn thành trong năm 2017.

Ngay sau đó UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Do triển khai bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, không phải lập dự án đầu tư, vì vậy trong thời gian 3 tháng, việc triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai toàn thành phố từ sở, ngành quận, huyện đến xã, phường thị trấn.

Với cách làm mới này, việc triển khai hệ thống đã rút ngắn thời gian thực hiện, đồng thời tiết kiệm chi phí do không cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nhân lực bảo trì hệ thống.  

Các đơn vị, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống tại nội bộ đơn vị, các văn bản chỉ đạo để triển khai hệ thống tại nội bộ đơn vị theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tham gia các lớp đào tạo, tập huấn vận hành hệ thống do thành phố tổ chức. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả sau 01 năm triển khai vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung tại Hải Phòng cho thấy Hệ thống đã cơ bản đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống bảo đảm yêu cầu cập nhật quy trình (quy trình ISO nội bộ), phân quyền thực hiện đến từ cán bộ có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống cho phép tự động tổng hợp thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ từ các ngành, địa phương, kết nối, công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo báo cáo, tình đến 25/12/2018, đã có hơn 92.000 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống. Trong đó, có hơn 13.300 hồ sơ trực tuyến; 100% địa phương, đơn vị trên địa bàn TP. Hải Phòng đã ban hành quy chế nội bộ về vận hành, khai thác hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến...

Hiệu quả từ việc triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân với các cơ quan nhà nước khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều