Tổng Bí thư: Chống tham nhũng, tiêu cực còn nhiều điều chưa hài lòng

N. Huyền

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm chiều 13/5, nói về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho rằng "cuộc tiếp xúc cử tri nào cũng đề cập đến. Nhân dân mong muốn làm mạnh thêm vì chưa đạt yêu cầu, bản thân chúng tôi cũng thấy vậy".

Chưa có nhiều kinh nghiệm xây dựng luật

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều nay, hầu hết các cử tri đều bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua. Đồng thời, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào việc Quốc hội sắp thông qua các dự án luật như Luật đường sắt, quy hoạch, hình sự, du lịch…

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng, tiêu cực còn nhiều điều chưa hài lòng - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm nay 13/5. Ảnh: N.Huyền

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 gửi lời cảm ơn ý kiến tâm huyết, phong phú, sâu sắc, nhiều vấn đề của cử tri khi đề cập thực tế cuộc sống ở nhiều góc độ khác nhau, và ý kiến rất trách nhiệm, nhiều người nghiên cứu sâu về chương trình kỳ họp nhất là các luật để đóng góp ý kiến.

Theo Tổng Bí thư, chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV là kỳ đầu của năm 2017 cho nên Quốc hội sẽ xem xét bàn luận thông qua các luật đã chín muồi, bàn thảo về các luật cho ý kiến lần đầu, giám sát, cho ý kiến về các vấn đề quan trọng của đất nước, tình hình kinh tế xã hội và thực hiện giám sát. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 13 dự án luật, cho ý kiến lần đầu về 4 dự án luật.

Trước việc cử tri góp ý cho dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi, Luật quy hoạch, Luật du lịch..., Tổng Bí thư cho rằng, công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, rất cơ bản.
Đây là vấn đề quan trọng, Nhà nước quản lý thông qua luật pháp, cơ chế chính sách. Nhưng làm luật cũng phức tạp, có luật ra 1-2 năm rồi phải sửa, thậm chí Bộ luật hình sự vừa thông qua đã phải chỉnh sửa lại. Làm luật rất khó, nội dung nhiều cái mới theo quan điểm thay đổi của chính sách.

Riêng kinh tế thị trường định hướng XHCH vận động thì luật cũng phải thay đổi theo. Ta mới đi vào đổi mới, chưa có kinh nghiệm, 30% ĐBQH là chuyên trách, số còn lại là làm nhiều việc khác, không chuyên sâu.

“Nhiều ý kiến nói sao ta không để ĐBQH chuyên trách 100% như các nước nhưng nước ta có cái khác là ĐBQH là đại diện cho nhân dân, do đó phải có nhiều thành phần, đại diện cho các tầng lớp, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân. Do đó ta cần từng bước cố gắng, tăng ĐBQH chuyên trách, các nhà làm luật, rồi lắng nghe ý kiến nhân dân. Nhưng có luật rồi quan trọng là làm sao đưa luật vào cuộc sống, có luật rồi nhưng vẫn vi phạm phải xử lý, rồi chưa hiểu luật hay người ta hay nói là “mù luật” nên cũng dẫn đến làm sai” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu.

Mạnh tay hơn trong xử lý tham nhũng


Đề cập đến một số vấn đề dân sinh bức xúc như giải cứu hàng nông sản hay lợn hơi những ngày gần đây, Tổng Bí thư cho rằng, ngày xưa khủng hoảng thiếu nay khủng hoảng thừa. Kinh tế thị trường là thế -  có mặt tích cực có mặt tiêu cực. Do đó cần có giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ, Tổng Bí thư cho rằng các cử tri đã nói rất đúng, bởi kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, “Cán bộ là then chốt của mọi then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Vừa rồi đã xử lý mấy  nguyên ủy viên Trung ương như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Minh Quang, Huỳnh Minh Trắc, Trần Lưu Hải… đặc biệt vừa rồi là Đinh La Thăng, có ý kiến kỷ luật nhẹ quá. Nhưng phải căn cứ vi phạm nằm trong khung nào xử lý mức ấy, mới xử lý về mặt Đảng, còn hình sự đang làm” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho rằng cuộc tiếp xúc cử tri nào cũng đề cập đến. Nhân dân mong muốn làm mạnh thêm vì chưa đạt yêu cầu, bản thân chúng tôi cũng thấy vậy. Gần đây cũng có tiến bộ nhất là từ năm 2016 đến nay bao nhiêu vụ đưa ra xét xử, có cái công bố, có cái chưa công bố, từ Trung ương đến địa phương. Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương hàng năm đều có các Đoàn đi kiểm tra tại địa phương. Tuy nhiên, đúng là có nhiều cái chưa hài lòng, nước nào cũng có. Gần đây Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc xử lý cũng rất nghiêm như Tổng thống Hàn Quốc mất chức cũng là do tham nhũng, có thể nói đây là bệnh nhân loại, thời đại nào cũng có.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương đã bàn nhiều lần về tổ chức bộ máy. Đây là vấn đề khó, giảm đầu mối nhưng đầu mối phình ra, giảm cấp phó nhưng sinh ra hàm, giảm biên chế nhưng biên chế phình ra. Vừa rồi Hội nghị Trung ương 5 đã bàn về kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân, chỉnh đốn Đảng. Sắp tới Trung ương sẽ bàn chuyên đề về tổ chức bộ máy.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet