Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Nhà báo phải có ý chí tiến công"

"Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, có ý chí tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, chiến đấu bảo vệ cái đúng, cái tốt", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Phiên chính thức của Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam vừa diễn ra sáng nay, 9/8/2015, tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và có ý kiến chỉ đạo.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các  nhà báo lão thành và hơn 502 đại biểu đại diện cho hơn 22.000 hội viên nhà báo trên cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: B.M.)

Thách thức của báo chí hiện nay

Báo cáo những kết quả hoạt động của phiên họp nội bộ Đại hội Hội Nhà báo lần X vừa diễn ra trong 2 ngày 7-8/8/2015, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX cho biết: "Đại hội đã phân tích sâu sắc tình hình báo chí trong nước và quốc tế, những thách thức và cơ hội, vấn đề đặt ra trong công tác Hội hiện nay.

Các đại biểu đều nhất trí khẳng định báo chí nước ta những năm gần đây phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Sự phát triển thể hiện không chỉ ở số lượng cơ quan báo chí tăng hàng năm, số người hoạt động trong lĩnh vực báo chí cũng tăng, chất lượng đội ngũ nhà báo từng bước được nâng cao... mà còn thể hiện ở chỗ phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, các mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện, phóng viên đa phương tiện...

Báo điện tử phát triển nhanh, nhiều tiện ích cho bạn đọc, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm về độ tin cậy, sự trung thực, chính xác và trách nhiệm xã hội trong việc cung cấp thông tin cho độc giả. Đặc biệt là vấn đề khai thác thông tin trên mạng xã hội trong tác nghiệp báo mạng, sao chép, xào xáo thông tin, vi phạm bản quyền, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà báo trong loại hình báo chí có sức lan tỏa nhanh và rộng này.

Báo in vẫn đang khó khăn trong việc cạnh tranh gay gắt với báo mạng, cả về nội dung và phương thức thông tin, về công chúng và thị phần quảng cáo. Phát thanh và truyền hình cũng trong tình trạng phải cạnh tranh gay gắt với báo mạng về mọi mặt.

Mặt khác, sự tương tác hai chiều giữa báo chí và mạng xã hội vừa tạo cơ hội vừa đặt ra thách thức mới đối với nhà báo, nhà lãnh đạo và quản lý báo chí".

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của Hội khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Ban Chấp hành gồm 57 thành viên, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX tái trúng cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Ban Thường vụ gồm 11 Ủy viên, trong đó có Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

Cũng theo ông Thuận Hữu, một trong những vấn đề nóng khác đã được Đại hội thảo luận là tình trạng cản trở nhà báo hành nghề đúng pháp luật, thậm chí hành hung, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể của nhà báo.

Tình hình này đòi hỏi các cơ quan báo chí và các cấp Hội cần tăng cường quản lý, giáo dục hội viên, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Các ý kiến đóng góp và tham luận của các đại biểu đều thống nhất nhận thức chung là hơn lúc nào hết, các nhà báo cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin.

Các cơ quan báo chí cần đổi mới tư duy làm báo, mô hình cơ quan báo chí và đầu tư hiện đại hóa phương tiện làm báo theo kịp với xu thế phát triển báo chí thế giới và khu vực. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách đối với báo chí, để các nhà báo và cơ quan báo chí có thể hoạt động tốt nhất, phục vụ lợi ích của đất nước, của nhân dân; để công chúng tham gia vào việc cung cấp thông tin, xã hội hóa nguồn lực và giám sát hoạt động báo chí".

Mặt khác, Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, nhất trí phương hướng chủ yếu và 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt là 8 giải pháp cơ bản của hoạt động Hội, nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua.

Trong đó nhấn mạnh, lãnh đạo các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về báo chí, công tác Hội, chủ động và tăng cường triển khai những hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, đạo đức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các bộ, ngành, địa phương đối với hoạt động của Hội; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí với việc nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự, tính chiến đấu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng của giới báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: B.M)

Biểu dương những kết quả đạt được của giới báo chí nói chung, các cấp hội của Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Báo chí đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Các ấn phẩm có những bước tiến lớn. Chất lượng chính trị của báo chí ngày càng được cải thiện. Mặt bằng trình độ người làm báo được nâng cao, tạo động lực mới cho báo chí phát triển".

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý một số hạn chế trong hoạt động báo chí thời gian qua. Chẳng hạn như, vẫn còn một số báo có biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, để lọt thông tin, không trung thực, chính xác, làm lộ bí mật. Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức, chưa làm chủ được thông tin. Vẫn còn cán bộ, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề để nghiên cứu thảo luận, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới:

Một là cần quán triệt báo chí là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, mỗi người làm báo là 1 chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện hoạt động báo chí. Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề báo là nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, có ý chí tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai,  chiến đấu bảo vệ cái đúng, cái tốt.

Hai là, báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết thống nhất đồng thuận toàn dân tộc. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự, lành mạnh cao, có tính chiến đấu, định hướng dư luận, kiên quyết loại bỏ những tin bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội, làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin.

Ba là, báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tuyên truyền hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; Đồng thời là diễn đàn thảo luận rộng rãi rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa hiện đại giàu bản sắc dân tộc; Là diễn đàn để nhân dân tham gia phát triển đất nước, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí.

Bốn là, các cấp Hội nhà báo cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp, để xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, gắn chặt những tác phẩm báo chí có giá trị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo trong việc tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng

Năm là, cần đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí. Các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí cần nêu cao công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc phát triển phải đi đôi với quản lý, và quản lý phải theo kịp sự phát triển. Và  tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí  hoạt động có chất lượng và có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Ra mắt Ban Chấp hành khóa X của Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: B.M.)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt lưu ý, những ngày này, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội đại biểu các cấp. Các cơ quan báo chí cần nắm vững yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đảm bảo có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng sự kiện này. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu bịa đặt của các thế lực thù địch về quyền tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, lợi dụng chống tham nhũng tiêu cực, thổi phồng các yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, Đảng viên, để bôi xấu chế độ, gây nghi ngờ, chia rẽ trong dư luận xã hội.

"Báo chí phải là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tỉnh táo, cảnh giác, lấy chính thực tiễn sinh động của đất nước đổi mới tấn công vạch trần những âm mưu thâm độc của thế lực xấu, thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tin rằng đội ngũ những người làm báo sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ.

TIN LIÊN QUAN
Bình Minh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều